WOPFU wzór wypełniony – ASPERGER

17,00 

WOPFU dla ucznia z zespołem Aspergera sporządza się tak samo, jak inne wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia w szkole lub przedszkolu. Dokument uwzględnia rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka, a także przyczyny jego niepowodzeń oraz wskazówki na dalszy etap pracy z uczniem. Jak wypełnić WOPFU dla ucznia z Aspergerem?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru WOPFU, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy zawiera WOPFU?

Zasadniczo, zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dysponuje żadnym odgórnie obowiązującym wzorem WOPFU.

Należy wiedzieć jednak, że zawartość tego dokumentu została uregulowana w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Na podstawie tego aktu prawnego można ustalić, że wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna zawierać:

 • opis rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień oraz predyspozycji ucznia,
 • określenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych ucznia,
 • opis zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi,
 • opis efektów pomocy udzielanej uczniowi.

W przypadku zespołu Aspergera zespół może sięgnąć po wypełniony przykładowo wzór WOPFU dla ucznia z Aspergerem. Dokument podpowiada, jakie informacje należy uwzględnić w takiej ocenie, aby była ona jak najbardziej wartościowa dla wszystkich osób pracujących z dzieckiem. 

Jak wypełnić WOPFU dla ucznia z Aspergerem?

Przykładowo wypełnione WOPFU dla ucznia z Aspergerem nawiązuje do dostrzeganych u dziecka symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także informuje o tym, jakie działania podejmują nauczyciele i specjaliści, aby wesprzeć rozwój ucznia. Wśród najczęściej wymienianych objawów zespołu Aspergera warto wyszczególnić:

 • zaburzenia motoryczne, np. brak precyzji ruchów,
 • unikanie gier zespołowych,
 • unikanie zabaw,
 • specyficzne zainteresowania,
 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • brak poczucia humoru lub specyficzne poczucie humoru,
 • brak umiejętności prowadzenia dialogu,
 • brak empatii,
 • brak zrozumienia sytuacji społecznych,
 • brak umiejętności dostosowania się do zasad społecznych,
 • niechęć do zmian,
 • nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, itd.

Jakie znaczenie ma WOPFU dla ucznia z Aspergerem?

Na podstawie WOPFU dla ucznia z Aspergerem zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje również IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Taki dokument określa między innymi zasady oceniania ucznia oraz sposoby dostosowania form i metod pracy do potrzeb i możliwości dziecka.

WOPFU podlega ewaluacji przynajmniej dwa razy w roku. Taka ewaluacja pozwala ocenić, czy WOPFU jest aktualne, w tym czy udzielana dziecku pomoc jest efektywna. Jeśli zachodzi taka potrzeba, WOPFU należy dostosować do sytuacji, a tym samym dokonać odpowiednich zmian również w IPET dla danego ucznia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WOPFU wzór wypełniony – ASPERGER”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)