Przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w Przedszkolu

17,00 

Przygotowaniem opinii o dziecku 6 letnim w przedszkolu zajmuje się najczęściej wychowawca grupy. O wydanie opinii może wnioskować zarówno rodzic, jak i podmiot typu sąd rodzinny czy ośrodek pomocy społecznej. Jak napisać opinię o dziecku 6-letnim w przedszkolu?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co należy uwzględnić w przykładowej opinii o dziecku 6 letnim w przedszkolu?

Przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu powinna zawierać między innymi podstawowe dane małego ucznia (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz opis rozwoju: fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego dziecka.

Dokument może odnosić się do poziomu samodzielności, charakteru, prezentowanych postaw, relacji z rówieśnikami czy stosunku do reguł panujących w przedszkolu.

Nauczyciel ma prawo konsultować swoją opinię z innymi pracownikami placówki, w tym także ze specjalistami, którzy prowadzą z uczniem zajęcia indywidualne. Dokument można napisać, stosując wzór przykładowej opinii o dziecku 6 letnim w przedszkolu. 

Jaką rolę pełni opinia o dziecku 6 letnim w przedszkolu?

Jak zostało wspomniane, opinii o dziecku 6 letnim w przedszkolu może potrzebować rodzic dziecka, a także:

 • sąd rodzinny,
 • ośrodek pomocy społecznej,
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • policja,
 • kurator sądowy. 

W zależności od tego, w jakim celu dokument ma zostać przygotowany, jego treść może obejmować inny zakres informacji. Dla poradni psychologiczno pedagogicznej najistotniejsze będą między innymi:

 • możliwości psychofizyczne dziecka,
 • rozpoznane potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka,
 • mocne strony i uzdolnienia,
 • słabe strony, trudności i ograniczenia,
 • informacje o udzielanej dziecku pomocy i jej efektach. 

Na podstawie takiego przykładu opinii o dziecku 6 letnim w przedszkolu poradnia może postawić diagnozę i wydać na przykład orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli zaś chodzi o opinię dla sądu lub ośrodka pomocy społecznej, to taki dokument potrzeby jest zazwyczaj przy sprawach dotyczących:

 • objęcia rodziny pomocą Asystenta (Asystent Rodziny),
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka,
 • ograniczenia, przywrócenia, odebrania, zawieszenia praw rodzicielskich.

Jak napisać opinię o dziecku 6 letnim w przedszkolu do sądu rodzinnego?

Jeśli nauczyciel otrzymuje sądowy wniosek o wydanie opinii na temat dziecka w przedszkolu, musi przygotować taki dokument w wyznaczonym terminie i uwzględnić w nim wszystkie wymagane informacje. Z reguły sąd będzie zainteresowany między innymi tym:

 • który z rodziców przyprowadza i odbiera dziecko,
 • który z rodziców przychodzi na zebrania, utrzymuje kontakt z nauczycielami,
 • czy dziecko jest zadbane, odpowiednio ubrane, wyposażone w niezbędne przybory, przygotowane do zajęć,
 • jak dziecko reaguje na rodziców i jak o nich mówi,
 • czy rodzice dogadują się w istotnych sprawach dziecka, itd.

Na tej podstawie da się ustalić, który z opiekunów powinien sprawować nad dzieckiem opiekę oraz czy rodzice wywiązują się z podstawowych obowiązków wobec małoletniego. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia o dziecku 6 letnim w Przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)