Opinia nauczyciela Przedszkola o dziecku – wzór

17,00 

Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku najczęściej wydawana jest na wniosek rodziców lub takich organów jak policja, sąd rodzinny, kurator sądowy, ośrodek pomocy społecznej czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dokument zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w placówce, a jego treść uzależniona jest w głównej mierze od celu wydania pisma przez przedszkole. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto może potrzebować opinii nauczyciela przedszkola o dziecku?

Jak zostało wspomniane, przedszkole może wydać opinię o dziecku rodzicom, a także organom, z którymi placówka ma obowiązek współpracować dla dobra małego ucznia. Mogą to być zatem między innymi:

 • MOPS/GOPS,
 • sąd rodzinny,
 • policja,
 • kurator sądowy.

Zasadniczo, placówki oświatowe mają obowiązek wydać opinię o dziecku nawet na wniosek samych rodziców lub opiekunów prawnych. Taka opinia może dotyczyć jednak wyłącznie dziecka, a nie matki czy ojca – o opinię na temat rodziców ma prawo wnioskować jedynie podmiot taki jak sąd czy ośrodek pomocy społecznej. 

Jakie informacje należy zawrzeć w opinii nauczyciela przedszkola o dziecku?

Każda przykładowa opinia nauczyciela przedszkola o dziecku powinna rozpoczynać się od tak zwanej metryczki, czyli podstawowych informacji na temat małego ucznia i przedszkola, do którego uczęszcza. Następnie nauczyciel może przejść do opisu:

 • rozwoju fizycznego,
 • rozwoju poznawczego,
 • rozwoju emocjonalnego,
 • rozwoju społecznego dziecka. 

Dokument powinien opisywać usposobienie przedszkolaka, jego poziom samodzielności, a także dostrzeżone potrzeby i problemy edukacyjne lub wychowawcze. Dokładny zakres treści opinii nauczyciela o dziecku określa cel jej wydania.

Przykładowo, jeśli opinia ma zostać przedstawiona w sądzie rodzinnym, najczęściej związana będzie ze sprawami dotyczącymi praw rodzicielskich, kontaktów z dzieckiem czy ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka. W takiej opinii nauczyciel powinien uwzględnić więc informacje o relacjach na linii uczeń-rodzic oraz rodzic-placówka. Może napisać zatem:

 • który z rodziców przyprowadza i odbiera dziecko,
 • czy rodzice dbają o czystość i odpowiedni ubiór dziecka,
 • czy dziecko jest przyprowadzane/odbierane punktualnie,
 • czy rodzice utrzymują kontakt z placówką,
 • czy rodzice interesują się dobrem dziecka, itd. 

Jak napisać opinię nauczyciela przedszkola o dziecku do poradni?

Aby przygotować merytoryczną opinię do poradni psychologiczno-pedagogicznej, warto użyć wzoru opinii nauczyciela przedszkola o dziecku, ponieważ dokument tego typu musi uwzględniać między innymi informacje o:

 • możliwościach psychofizycznych dziecka,
 • uzdolnieniach, mocnych stronach, predyspozycjach dziecka,
 • słabszych stronach, ograniczeniach, problemach rozwojowych dziecka,
 • formach i efektach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Warto wspomnieć, że do opracowania opinii o dziecku w przedszkolu nauczyciel może wykorzystać między innymi prace pisemne i plastyczne małego ucznia. Ma też prawo konsultować swoje spostrzeżenia z innymi nauczycielami i specjalistami, jeśli prowadzą z dzieckiem zajęcia, np. z logopedą.

Sporządzeniem opinii najczęściej zajmuje się wychowawca grupy, ponieważ najlepiej zna on każde dziecko w danym oddziale. Zdarza się jednak również, że to właśnie specjalista przygotowuje opinię o dziecku, np. na potrzeby poradni PP.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia nauczyciela Przedszkola o dziecku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)