Opinia o dziecku do MOPS – Przedszkole

17,00 

Opinię o dziecku w przedszkolu nauczyciel sporządza między innymi na wniosek takich podmiotów, jak rodzice ucznia, sąd rodzinny czy ośrodek pomocy społecznej. Opinia o dziecku do MOPS ma szczególny charakter, ponieważ wiąże się z postępowaniem dotyczącym objęcia rodziny pomocą Asystenta. Jak napisać opinię o dziecku do MOPS?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii o dziecku w przedszkolu, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy zawiera opinia o dziecku w przedszkolu?

Standardowo, opinia o dziecku w przedszkolu składa się z metryczki ucznia i opisu funkcjonowania dziecka w placówce. W dokumencie ujmuje się zatem:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie grupy,
 • dane przedszkola,
 • opis rozwoju fizycznego dziecka,
 • opis rozwoju emocjonalnego,
 • opis rozwoju poznawczego,
 • opis rozwoju społecznego.

Każda opinia o dziecku odnosi się między innymi do poziomu samodzielności ucznia, jego stosunku do przestrzegania zasad panujących w przedszkolu czy do tak zwanych właściwości rozwoju dziecka, tj. między innymi do usposobienia (cech charakteru) ucznia. 

Jak napisać opinię o dziecku w przedszkolu do MOPS?

Przykładowa opinia o dziecku w przedszkolu do MOPS odnosi się nie tylko do funkcjonowania ucznia w placówce, ale również do tego, jak rodzice sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską. Na tej podstawie ośrodek pomocy społecznej może bowiem ustalić, czy rodzina wymaga objęcia jej pomocą Asystenta Rodziny.

Do przygotowania takiej opinii o dziecku nauczyciel może użyć naszego wzoru opinii o dziecku do MOPS. Dokument uwzględnia informacje dotyczące między innymi takich kwestii jak:

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola,
 • dbałość o odpowiedni strój dziecka,
 • dbałość o higienę dziecka,
 • zainteresowanie postępami, rozwojem dziecka,
 • kontakt rodziców z placówką,
 • regulowanie opłat za przedszkole,
 • podejmowanie decyzji w sprawie dziecka, 
 • wyposażenie dziecka w przybory,
 • przygotowanie dziecka do zajęć,
 • troska o zdrowie dziecka, itd. 

Opinia może zawierać również informacje o tym, jak dziecko wypowiada się o rodzicach, jak znosi rozłąkę z nimi, jak reaguje na ich obecność. Dzięki takim obserwacjom pracownicy MOPS będą w stanie ocenić, czy opiekunowie dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków wobec dziecka. 

Kto odpowiada za przygotowanie opinii o dziecku w przedszkolu do MOPS?

Przygotowaniem opinii o dziecku w przedszkolu do MOPS najczęściej zajmuje się wychowawca grupy, ponieważ to on spędza z danym uczniem najwięcej czasu. Wychowawca może jednak konsultować swoją opinię z innymi nauczycielami oraz specjalistami, jeśli prowadzą z dzieckiem zajęcia, np. z logopedą.

Źródłem informacji do takiej opinii są przede wszystkim własne obserwacje nauczyciela, a także prace plastyczne dziecka. Przygotowując opinię do MOPS, warto pamiętać, że dokument musi być rzeczowy i rzetelny.

Nie należy umieszczać w nim prywatnych opinii, osądów czy niepotwierdzonych informacji. Wskazane jest natomiast, aby każde twierdzenie popierać wyjaśnieniem i przykładem konkretnego zachowania/zdarzenia.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Opinia o dziecku do MOPS – Przedszkole”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)