Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu – wzór

17,00 

Opinię o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu przygotowuje najczęściej wychowawca danej grupy. O wydanie takiego dokumentu może poprosić placówkę rodzic dziecka, sąd rodzinny czy też ośrodek pomocy społecznej. Opinie o uczniach wydawane są także na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii w kilku wersjach, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinna zawierać przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Przykładową opinię o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu można podzielić na dwie zasadnicze części: metryczkę ucznia oraz informacje o funkcjonowaniu ucznia w placówce. Na początek nauczyciel uwzględnia w dokumencie imię, nazwisko, datę urodzenia i grupę dziecka. Następnie opisuje poziom rozwoju:

 • fizycznego,
 • poznawczego,
 • emocjonalnego,
 • społecznego.

Opinia, niezależnie od celu jej sporządzenia, opisuje to, jak dziecko się rozwija, jak się zachowuje, jak uczy się i jaki ma stosunek do zasad społecznych. Można uwzględnić w niej informacje dotyczące tego:

 • czy dziecko jest samodzielne,
 • czy dziecko stosuje się do reguł wprowadzanych przez nauczycieli,
 • czy dziecko chętnie pracuje na zajęciach,
 • czy dziecko jest koleżeńskie,
 • czy dziecko dobrze znosi rozłąkę z rodzicami. 

Dokładna treść opinii uzależniona będzie natomiast od celu jej wydania, a tym samym od podmiotu, do którego jest skierowana.

Jak napisać opinię o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu?

Do przygotowania przykładowej opinii o dziecku nauczyciel może użyć wzoru opinii o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu. Dokument podpowiada, jakie informacje powinny znaleźć się w takim piśmie oraz jak należy prezentować swoje obserwacje na temat ucznia.

Zasadniczo, opinia o dziecku powinna być rzetelna i konkretna. Nie może zawierać prywatnych osądów, komentarzy, niepotwierdzonych informacji. Należy pisać ją schematem stwierdzenie, uzasadnienie oraz przykład.

Nauczyciel nie powinien zatem określić dziecka mianem, na przykład, niecierpliwego, bez podania podstaw takiego twierdzenia (prawidłowo powinien napisać, że dziecko jest niecierpliwe, ponieważ denerwuje się czekając na swoją kolej). 

Jak wygląda opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do sądu rodzinnego?

Najbardziej charakterystyczne opinie o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu to opinie do:

 • sądu rodzinnego,
 • MOPS/GOPS,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Pierwsze dwie opinie będą skupiały się w głównej mierze na tym, jak rodzice dziecka w przedszkolu wywiązują się ze swoich obowiązków. Ich postępowanie ma wpływ między innymi na usposobienie ucznia, jego podejście do obowiązków szkolnych czy respektowanie zasad panujących w placówce. Opinia do sądu może informować także o tym:

 • który z rodziców odbiera dziecko z przedszkola,
 • czy dziecko jest zadbane,
 • czy dziecko pozytywnie reaguje na widok rodziców,
 • jak dziecko wypowiada się o rodzicach. 

Podobnie będzie w przypadku opinii do ośrodka pomocy społecznej, który na tej podstawie może podjąć decyzję o objęciu dziecka i jego rodziców opieką Asystenta Rodziny. Z kolei opinia do poradni PP powinna zawierać informacje o:

 • mocnych stronach ucznia,
 • uzdolnieniach ucznia,
 • słabszych stronach i ograniczeniach,
 • predyspozycjach dziecka,
 • udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej efektach. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)