Wzór wniosku o niepromowanie ucznia

17,00 

Wniosek o niepromowanie ucznia dotyczy dziecka uczącego się w klasie 1-3 szkoły podstawowej. Tylko ta grupa uczniów otrzymuje bowiem promocję do klasy programowo wyższej automatycznie, bez względu na swoje wyniki w nauce. W uzasadnionych przypadkach wskazane będzie jednak powtórzenie roku przez dziecko, które nie opanowało podstawowych umiejętności. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda procedura niepromowania ucznia?

Uczeń klasy 1-3 szkoły podstawowej jest promowany do klasy programowo wyższej w sposób automatyczny. Jeśli jednak nie opanował on podstawowych umiejętności, niezbędnych na kolejnym etapie edukacyjnym, może powtarzać rok. Z przykładowym wnioskiem o niepromowanie ucznia ma prawo wystąpić zarówno wychowawca, jak i rodzic czy opiekun prawny dziecka.

Jest to uzasadnione koniecznością nadrobienia zaległości podczas powtarzania roku. Ostateczną decyzję w takiej sprawie podejmuje rada pedagogiczna, która rozpatrując taki wniosek, będzie kierowała się przede wszystkim dobrem dziecka.

Jeśli to rodzice składają wniosek o niepromowanie ich dziecka, powinni uzyskać przy tym opinię wychowawcy. Z kolei wychowawca, który planuje wnieść pismo w sprawie niepromowania ucznia, powinien skonsultować tę sprawę z jego rodzicami. 

Jak napisać wniosek o niepromowanie ucznia?

Wniosek o niepromowanie ucznia poza danymi osobowymi wnioskodawcy i dziecka, którego dotyczy, musi zawierać przede wszystkim uzasadnienie konieczności powtórzenia roku przez danego ucznia.

Podstawą pozostawienia ucznia w klasie może być między innymi opóźnienie rozwojowe, brak dostatecznej wiedzy i umiejętności, a także obawa, że dziecko odstaje od rówieśników, jeśli chodzi o poziom rozwoju, co może nasilić się w kolejnym roku nauki w klasie programowo wyższej.

Do przygotowania uzasadnienia wniosku o powtarzanie klasy warto użyć gotowego do wypełnienia wzoru wniosku o niepromowanie ucznia. W treści dokumentu można uwzględnić także opis okoliczności, które doprowadziły do sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko.

Najczęściej jest to zły stan zdrowia, częste nieobecności w szkole spowodowane chorobami czy traumatyczne przeżycia związane z życiem prywatnym, np. śmierć bliskiego członka rodziny. 

Dlaczego powtarzanie klasy przez ucznia leży w interesie dziecka?

Wiele osób uważa, że powtarzanie klasy przez ucznia to forma kary. W rzeczywistości powtarzanie roku jest dla dziecka szansą na nadrobienie zaległości, czyli uzupełnienie wiedzy i umiejętności w podstawowym zakresie niezbędnym do przyswojenia materiału przewidzianego dla klasy programowo wyższej.

Promocji do kolejnej klasy może nie otrzymać dziecko, które posiada braki w zakresie takich kompetencji jak czytanie, pisanie czy liczenie. Wniosek o niepromowanie może dotyczyć też ucznia niesamodzielnego, niedojrzałego społecznie i emocjonalnie. Powtórzenie roku w przypadkach uzasadnionych stanowi formę profilaktyki.

Ma zapobiec pogłębianiu deficytów i wystąpieniu poważnych niepowodzeń szkolnych na kolejnych etapach nauki w szkole. Jeśli rada pedagogiczna nie podejmie takiej decyzji, może wyrządzić dziecku więcej szkody niż pożytku, doprowadzając między innymi do rozwoju fobii czy nerwicy szkolnej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór wniosku o niepromowanie ucznia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)