Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w Przedszkolu

17,00 

Ocena funkcjonowania dziecka w przedszkolu może zostać przygotowana na potrzeby rodziców, ośrodka pomocy społecznej, sądu rodzinnego, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szczególny charakter ma natomiast ocena funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu. Jak przygotować taki dokument?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto przygotowuje ocenę funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu?

Przedszkole ma obowiązek współpracować z rodzicami i takimi podmiotami jak sąd rodzinny czy MOPS, kiedy w grę wchodzi nauka, wychowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi. Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu może zostać sporządzona także dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, która stawia uczniowi diagnozę i obejmuje go swoją opieką.

Za opracowanie opinii o dziecku w przedszkolu odpowiada wychowawca grupy, ponieważ to on spędza z uczniem najwięcej czasu. Jego opinia może być konsultowana z pozostałymi nauczycielami i specjalistami, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia grupowe lub indywidualne.

Wychowawca powinien wykorzystać do opinii swoje własne obserwacje, prace plastyczne dziecka, a także przykładowe oceny funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu. Podpowiadają one, jakie kwestie warto wziąć tutaj pod uwagę, aby opinia była kompletna i merytoryczna.

Jakie elementy musi zawierać ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu?

Chociaż ocena funkcjonowania ucznia z autyzmem różni się od opinii o dziecku rozwijającym się w pełni zdrowo, to nadal powinna zawierać podobne elementy, czyli:

 • metryczkę ucznia: imię, nazwisko, oznaczenie grupy,
 • opis rozwoju fizycznego,
 • opis rozwoju emocjonalnego,
 • opis rozwoju poznawczego,
 • opis rozwoju społecznego. 

Autyzm wpływa na wszystkie sfery rozwoju dziecka w przedszkolu, zatem objawy tego zaburzenia powinny zostać uwzględnione w każdym z tych aspektów oceny funkcjonowania dziecka w placówce.

Do przygotowania dokumentu nauczyciel może użyć wzoru przykładowej oceny funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu, aby ułatwić sobie opracowanie rzeczowego, uporządkowanego pisma. Warto pamiętać, że opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej musi zawierać dodatkowo:

 • opis mocnych stron i predyspozycji ucznia,
 • opis trudności, ograniczeń, słabszych stron ucznia,
 • opis udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz jej efektów. 

Jakie objawy autyzmu uwzględnia się w ocenie funkcjonowania dziecka w przedszkolu?

Spektrum autyzmu to zaburzenia rozwojowe, które rzutują przede wszystkim na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Objawy autyzmu mogą sprowadzać się jednak również do problemów natury fizycznej i poznawczej. Wśród najczęściej wymienianych symptomów wymienia się:

 • niechęć do kontaktów, zwłaszcza fizycznych,
 • nadmierną ruchliwość,
 • impulsywne zachowania,
 • zaburzenia mowy,
 • brak lub ograniczona komunikacja,
 • nadwrażliwość na bodźce, głównie słuchowe,
 • problemy z koordynacją ruchową,
 • zachowania schematyczne, 
 • niechęć do zmian,
 • niechęć do podejmowania zabaw,
 • niechęć do nawiązywania relacji, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ocena funkcjonowania dziecka z autyzmem w Przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)