Podanie o przyjęcie do Przedszkola + uzasadnienie

17,00 

Podanie o przyjęcie do przedszkola jest niezbędne, aby mały uczeń w wieku 3-6 lat mógł otrzymać miejsce w wybranej placówce. Ponieważ nie każde przedszkole prowadzi rekrutację na gotowych do wypełnienia formularzach, warto wiedzieć, jak przygotować podanie o przyjęcie wraz z uzasadnieniem.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać podanie o przyjęcie do przedszkola?

Pismo z prośbą o przyjęcie dziecka do przedszkola należy adresować do dyrektora placówki oświatowej. Dokument musi zawierać wszystkie niezbędne dane osobowe dziecka i jego rodziców, a także uzasadnienie prośby. Pismo można sporządzić na podstawie wzoru podania o przyjęcie do przedszkola, uzupełniając wniosek odpowiednimi informacjami.

Gotowy dokument należy złożyć w sekretariacie placówki w wyznaczonym terminie, wraz z wymaganymi załącznikami. Wśród nich najczęściej wymienia się zaświadczenie od pracodawcy czy zaświadczenie od lekarza dotyczące odbycia obowiązkowych szczepień.

Jak uzasadnić podanie o przyjęcie do przedszkola?

Przykładowe podanie o przyjęcie do przedszkola musi zawierać uzasadnienie prośby rodziców. Takim uzasadnieniem jest wskazanie, dlaczego rodzice potrzebują pomocy przedszkola w sprawowaniu nad dzieckiem opieki, a także, dlaczego wybrali tę konkretną placówkę. Wśród argumentów, które najczęściej pojawiają się w podaniach o przyjęcie do przedszkola, można wymienić:

  • fakt świadczenia pracy przez oboje rodziców,
  • uczęszczanie do tej samej lub sąsiedniej placówki przez rodzeństwo kandydata,
  • ciekawą ofertę edukacyjną przedszkola,
  • potrzebę socjalizacji dziecka,
  • chęć zadbania o wszechstronny rozwój dziecka,
  • dostosowanie placówki do potrzeb dziecka, np. do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, itd.

Podpowiedzi w zakresie tego, jakie kryteria będą brane pod uwagę przez komisję rozpatrującą wnioski o przyjęcie do przedszkola, można szukać na liście załączników, które są wymagane przez placówkę. Wśród nich najczęściej pojawiają się:

  • zaświadczenie od pracodawcy,
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny,
  • zaświadczenie o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o pobieraniu nauki w placówce przez rodzeństwo kandydata.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można wnieść zazwyczaj dwa razy w roku – w ramach rekrutacji na semestr letni i na semestr zimowy. Zdarza się jednak, że rodzice składają pismo z prośbą o przyjęcie w trakcie semestru, na przykład ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji dyrekcja również przyjmuje podanie, ale może odrzucić prośbę rodziców ze względu na brak wolnych miejsc w oddziałach. 

Negatywna odpowiedź na wniosek o przyjęcie do przedszkola

Podanie o przyjęcie do przedszkola nie zawsze spotyka się z pozytywną odpowiedzią. Jeśli dyrektor odrzuci wniosek rodziców, ci mogą odwołać się od jego decyzji w terminie 7 dni. Najpierw powinni jednak uzyskać uzasadnienie odrzucenia kandydatury dziecka od komisji rekrutacyjnej.

Uzasadnienie wydawane jest na pisemny wniosek rodziców, z którym należy wystąpić w ciągu 7 dni od daty publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Komisja ma 5 dni na udzielenie odpowiedzi, a w jej treści powinna wskazać: ile punktów otrzymał kandydat, ile punktów otrzymała osoba przyjęta na ostatnim miejscu. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o przyjęcie do Przedszkola + uzasadnienie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)