Podanie o przyjęcie na studia – wzór

17,00 

Rekrutacja na studia bardzo często odbywa się z zastosowaniem gotowych do wypełnienia formularzy. Zdarza się jednak, że kandydat na studia musi przygotować własne podanie o przyjęcie go na konkretny kierunek. Może to dotyczyć zarówno osób, które zapisują się na pierwszy rok studiów, jak i studentów, którzy pragną przenieść się na inną uczelnię w trakcie roku akademickiego. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać podanie o przyjęcie na studia?

Podanie o przyjęcie na studia to dokument o charakterze formalnym. Pismo musi zawierać przede wszystkim:

  • dane osobowe kandydata/studenta,
  • oznaczenie kierunku, roku i semestru studiów, jakie chce podjąć kandydat,
  • uzasadnienie. 

Wiele osób ma obawy przed przygotowaniem własnego podania o przyjęcie na studia, jednak dla części kandydatów brak gotowego formularza może okazać się korzystny. Pisząc taki wniosek samodzielnie, można przedstawić bowiem swoją kandydaturę tak, jak student chciałby być postrzegany przez władze uczelni.

Dzięki odpowiednio dobranym argumentom kandydat ma szansę przekonać dziekana lub rektora, że jest odpowiednią osobą na dany kierunek studiów. Do przygotowania dokumentu warto użyć jednak sprawdzonego wzoru podania o przyjęcie na studia, aby upewnić się, że pismo zawiera wszystkie niezbędne elementy formalne. 

Jak uzasadnić podanie o przyjęcie na studia?

Dobry przykład podania o przyjęcie na studia zawiera nie tylko dane osobowe kandydata, jego odręczny podpis i wskazanie kierunku, który wnioskodawca chciałby studiować, ale także starannie przygotowane uzasadnienie.

Warto pamiętać, że pismo rozpatrywane będzie przez dziekana odpowiedniego wydziału (ze względu na wybrany kierunek). W podaniu warto odnieść się zatem zarówno do własnych atutów, jak i do tych cech uczelni, które skłoniły kandydata do złożenia wniosku na dany kierunek. Uzasadnienie może dotyczyć:

  • dostępności atrakcyjnych zajęć dodatkowych,
  • ciekawej oferty studiów (programu studiów),
  • dużych możliwości rozwoju dla studenta,
  • wartości, jakie student wniesie swoją osobą do społeczności akademickiej,
  • dalszych planów studenta związanych z rozwojem, pracą na rzecz uczelni, zaangażowania w życie akademickie. 

Podanie powinno przedstawiać „zalety” kandydata, a także wyjaśniać, dlaczego wybrał on tę konkretną uczelnię i ten konkretny kierunek. Oznacza to, że w piśmie warto odnieść się do swoich pasji, zainteresowań, mocnych stron i planów na przyszłość. Oczywiście nie bez znaczenia będą także wyniki i sukcesy edukacyjne kandydata. 

Jak złożyć podanie o przyjęcie na studia?

Zasady rekrutacji na studia każda uczelnia powinna określić w swoim regulaminie, dostępnym na stronie internetowej danej szkoły wyższej. Z reguły dokumenty można przesłać zarówno elektronicznie, jak i pocztą tradycyjną.

Wiele osób nadal składa je jednak także osobiście w dziekanacie wydziału, na którym chcą studiować. Warto pamiętać przy tym, że podanie o przyjęcie na studia nigdy nie jest jedynym wymaganym w tej procedurze dokumentem.

Podstawowy załącznik do wniosku stanowi odpis świadectwa maturalnego. Jeśli zaś chodzi o podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, to załącznik do tego dokumentu stanowi przede wszystkim odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o przyjęcie na studia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)