Podanie o egzamin komisyjny – wzór

17,00 

Wzoru podania o egzamin komisyjny może poszukiwać zarówno uczeń szkoły podstawowej lub średniej, jak i student kształcący się na uczelni wyższej. Wniosek o egzamin komisyjny w szkole to tak naprawdę wniosek o egzamin warunkowy. Z kolei na studiach podanie o egzamin pozwala uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu lub zaliczenia, najczęściej poprzez odpowiadanie na pytania w formie ustnej.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać podanie o egzamin komisyjny?

Zarówno uczeń, jak i student pismo z prośbą o egzamin komisyjny może przygotować w oparciu o nasz uniwersalny wzór podania o egzamin komisyjny, który adresuje się odpowiednio:

 • do dyrektora szkoły lub
 • do dziekana wydziału.

Należy pamiętać także że wniosek o komisyjne zaliczenie przedmiotu składa się nie do dziekana, lecz do dyrektora instytutu, w którym zatrudniony jest pracownik przeprowadzający dane zaliczenie.

W piśmie należy podać swoje dane osobowe i identyfikacyjne, a także staranne uzasadnienie prośby. Co ważne, termin na wniesienie wniosku w takiej sprawie jest zazwyczaj ściśle określony w regulaminie szkoły lub uczelni i wynosi kilka dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego.

Warto więc upewnić się, czy jest to aż 7, czy tylko 3 dni. Pismo należy wnieść osobiście lub listownie odpowiednio:

 • w sekretariacie szkoły,
 • w dziekanacie. 

Jak uzasadnić podanie o egzamin komisyjny?

Przykładowe podanie o egzamin komisyjny musi zawierać starannie przygotowane uzasadnienie. Autor pisma może więc:

 • wyjaśnić, dlaczego nie zaliczył egzaminu, czyli dlaczego nie przygotował się do zaliczenia,
 • wskazać na fakt, że jedynie egzamin ustny pozwoli mu przedstawić faktyczny stan swojej wiedzy. 

Obiektywnie ważną przyczyną nieprzygotowania się do egzaminu może być z kolei:

 • ciężka choroba,
 • hospitalizacja,
 • konieczność wykonywania pracy zarobkowej.

Krótko mówiąc, nie wystarczy napisać, że uczeń/student nie miał czasu na naukę. Należy wyjaśnić – za pomocą obiektywnie ważnych powodów – dlaczego nie miał wystarczającej ilości czasu na przygotowanie się do zaliczenia.

Z drugiej strony, uzasadnieniem wniosku o egzamin komisyjny może być także nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu poprawkowego lub wystawienie oceny z zaliczenia przedmiotu w sposób niezgodny z przepisami czy regulaminem uczelni, np. wskazanie, że wykładowca zastosował wobec studenta inne, zaostrzone kryteria.

Jak wygląda egzamin warunkowy?

Egzamin warunkowy najczęściej przyjmuje formę egzaminu ustnego, rzadziej pisemnego. Dokładne warunki organizacji takich egzaminów określa odpowiednio regulamin uczelni lub statut szkoły. Dokumenty te wskazują między innymi:

 • termin wniesienia wniosku o egzamin,
 • dozwoloną ilość przedmiotów, które można zaliczyć komisyjnie,
 • dozwoloną ilość egzaminów komisyjnych, jakie student może zaliczyć w ciągu jednego roku.

Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną. Jednym z jej członków może być przedstawiciel samorządu studenckiego, rzecznik praw studenta i doktoranta lub opiekun roku. Aby skorzystać z takiej opcji, student musi uwzględnić odpowiednią prośbę o bezstronnego obserwatora w swoim wniosku dotyczącym egzaminu komisyjnego. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o egzamin komisyjny – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)