Podanie o zmianę nauczyciela – wzór

17,00 

Osobą odpowiedzialną za przydzielanie nauczyciela do konkretnej klasy jest dyrektor szkoły, który pełni rolę pracodawcy dla zatrudnionej kadry pedagogów oraz sprawuje nad nią nadzór pedagogiczny. Podanie o zmianę nauczyciela należy adresować zatem do kierującego placówką. Jak napisać taką prośbę?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy przygotowuje się podanie o zmianę nauczyciela?

Wniosek o zmianę nauczyciela bywa najczęściej skutkiem skarg wnoszonych przez uczniów. Kiedy rodzice dochodzą do wniosku, że problem nie dotyczy tylko jednego dziecka, podejmują działania mające na celu wyjaśnienie i rozwiązanie problemu. Przykładowe podanie o zmianę nauczyciela może wskazywać na fakt, że pedagog:

 • nadużywa zwolnień, a przez swoje nieobecności nie realizuje programu nauczania w odpowiednim tempie,
 • nie przestrzega przepisów: Karty Nauczyciela, praw ucznia, praw dziecka, statutu szkoły,
 • nie stanowi dla uczniów dobrego przykładu z powodu niskiej kultury osobistej,
 • stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną,
 • nie traktuje dzieci równo (część uczniów jest faworyzowana),
 • wpisuje do dziennika zmyślone oceny,
 • stosuje niesprawiedliwy system oceniania,
 • dyskryminuje uczniów ze względu na płeć, pochodzenie, itd. 

Zmiana nauczyciela, który źle traktuje uczniów, powinna nastąpić bez względu na to, na jakim etapie nauczania znajduje się klasa. Jeśli zaś chodzi o zastrzeżenia co do jakości pracy pedagoga, to w tym przypadku zmiana nauczyciela okazuje się najistotniejsza w okresie poprzedzającym termin istotnych egzaminów, np. przed maturą. 

Jak napisać podanie o zmianę nauczyciela?

Pismo z prośbą o zmianę nauczyciela należy kierować do dyrektora szkoły. Dokument mogą przygotować pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich. Do opracowania takiego pisma warto użyć gotowego wzoru podania o zmianę nauczyciela, dostosowując go do swoich potrzeb. Wniosek uwzględnia:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane dyrektora,
 • dane nauczyciela, którego dotyczy,
 • opis sprawy,
 • podpis wnioskodawcy.

Przykładowe podanie o zmianę nauczyciela nie powinno być anonimowe, gdyż wniosek bez danych osobowych może pozostać bez rozpatrzenia. Natomiast poprawnie wniesione pismo – osobiście lub listownie – zobowiązuje dyrektora do udzielenia na nie odpowiedzi.

Czym może skutkować podanie o zmianę nauczyciela?

Wniosek o zmianę nauczyciela powinien zostać dobrze przemyślany. Zanim rodzice przygotują takie pismo, mogą porozmawiać o problemie z wychowawcą klasy i skonfrontować się z samym pedagogiem. Jeśli polubowne próby rozwiązania problemu nie przyniosą rezultatów, konieczne będzie złożenie pisma do dyrektora.

Kierujący placówką po otrzymaniu takiej prośby od rodziców lub uczniów pełnoletnich powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które może obejmować również hospitację zajęć prowadzonych przez nauczyciela.

Jeżeli w trakcie takiego postępowania wyjdzie na jaw, że pedagog dopuścił się łamania przepisów, sprawa może zakończyć się nie tylko zmianą pedagoga, ale nawet karą dyscyplinarną, w tym rozwiązaniem stosunku pracy. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o zmianę nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)