Przykładowe wpisy do dziennika przedszkole 5 latki

17,00 

Pięciolatki w przedszkolu nadal bawią się i odpoczywają, ale również uczą się podstawowej wiedzy o świecie i utrwalają umiejętności z zakresu samoobsługi. W dzienniku zajęć 5 latków uwzględnia się wszystkie czynności, jakie miały miejsce w danym dniu, czyli także spożywanie posiłków, relaksację, porządkowanie zabawek czy gimnastykę. Jak wyglądają przykładowe wpisy do dziennika przedszkole 5 latki?

Zapraszamy do zakupu naszych przykładowych wpisów do dziennika w przedszkolu (5 latki), które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wypełnia się dziennik przedszkolny?

Dziennik w przedszkolu składa się z list obecności uczniów (godzina przybycia i odebrania dziecka z placówki), informacji o uczniach (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania) i ich rodzicach oraz opisów poszczególnych dni opieki, wychowania i nauki. Wpisy do dziennika powinny określać:

 • rodzaj czynności, aktywności, zabawy realizowanej z dziećmi,
 • cel prowadzonych zajęć, zabaw, aktywności. 

Przykładowy wpis do dziennika nie może być więc zbyt ogólnikowy. Każdą zabawę czy zajęcia trzeba opisać pod kątem ich przebiegu i efektu, czyli:

 • wiedzy opanowanej przez dziecko,
 • wiedzy utrwalonej,
 • umiejętności nabytych przez dziecko,
 • umiejętności utrwalonych przez dziecko.

Odpowiednio skonstruowane wpisy w dzienniku pozwalają ocenić, jak realizowany jest program nauki i wychowania w przedszkolu. Ten powinien być natomiast odpowiednio zbilansowany, czyli uwzględniający równowagę między wypoczynkiem, aktywnością, nauką i zabawą. 

Co robi się z dziećmi 5 letnimi w przedszkolu?

Przykładowe wpisy do dziennika przedszkole 5 latki mają obrazować plan dnia maluchów i opisywać, czego dzieci nauczyły się lub jakie umiejętności opanowały. Zajęcia dla tej grupy przedszkolnej obejmują już nie tylko zabawę i naukę czynności porządkowych, higienicznych, samoobsługowych, ale również zajęcia fizyczne i zajęcia kształcące. Pięciolatki w przedszkolu zajmują się zatem:

 • samodzielnym spożywaniem posiłków,
 • myciem rąk,
 • myciem zębów,
 • ćwiczeniami porannymi,
 • spacerami,
 • zabawą w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawą ruchową w sali,
 • zabawami dowolnymi,
 • zabawami tematycznymi,
 • zajęciami muzycznymi,
 • zajęciami plastycznymi,
 • zajęciami muzyczno-ruchowymi,
 • porządkowaniem sali, itd.

Jak formułować wpisy do dziennika przedszkole 5 latki?

Wiedząc, jakie zajęcia prowadzi się z 5 latkami w przedszkolu, można wywnioskować, jak powinny wyglądać wpisy do dziennika dla grupy w tym wieku. Pomocne przy ich formułowaniu bywają także wzory przykładowych wpisów do dziennika przedszkole 5 latki. Można wykorzystać je również do opracowania scenariuszy tygodniowych czy miesięcznych planów pracy.

Warto pamiętać, że każdy wpis powinien opisywać zarówno przebieg aktywności, jak i jej oczekiwane efekty tj. zakres zdobywanej/utrwalanej wiedzy lub umiejętności nabyte/utrwalone. W dzienniku 5 latków można uwzględnić między innymi:

 • zabawy słownikowo-gramatyczne,
 • zabawy swobodne,
 • zabawy językowe,
 • zajęcia plastyczne, czyli rysowanie, kolorowanie, wyklejanie, malowanie, 
 • zabawy słuchowe,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawy integracyjne,
 • naukę piosenek, wierszy, rymowanek,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • zabawy uczące emocji,
 • zabawy orientacyjno-porządkowe i inne.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe wpisy do dziennika przedszkole 5 latki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)