Przykładowe wpisy do dziennika w przedszkolu 3 latki

17,00 

Grupa 3-latków to najmłodsza grupa w przedszkolu, dlatego zajęcia dla takich dzieci sprowadzają się przede wszystkim do nabywania umiejętności z zakresu samoobsługi oraz poznawania zasad obowiązujących w placówce. Z czasem aktywności dla grupy 3-latków mogą nabrać charakteru wychowawczo-kształcącego. Jakie wpisy uwzględnia się w dzienniku przedszkolnym dla 3 latków?

Zapraszamy do zakupu naszych przykładowych wpisów do dziennika w przedszkolu (3 latki), które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie czynności realizuje się w grupie 3-latków w przedszkolu?

Przykładowe wpisy do dziennika w przedszkolu 3 latki opisują czynności realizowane z dziećmi przez nauczycieli. Obejmują one między innymi:

 • spożywanie posiłków,
 • wypoczynek, czyli leżakowanie,
 • zajęcia wychowawczo-kształcące, w niewielkim zakresie,
 • zajęcia z zakresu samoobsługi.

W pierwszych tygodniach dzieci powinny poznać przedszkole i panujące w nim zasady. Muszą również poznać siebie nawzajem i “oswoić się” z nauczycielami. Na początku, czyli na etapie adaptacji, nie prowadzi się zwykle zajęć kształcących. Dzieci uczą się natomiast zasad zachowania, które stanowią podstawę ich dalszego funkcjonowania w placówce.

Maluchy w grupie 3 latków zajmują się zatem przede wszystkim:

 • zabawą dowolną,
 • zajęciami ruchowymi,
 • czynnościami higienicznymi,
 • zabawami muzyczno-ruchowymi,
 • zajęciami plastycznymi,
 • czynnościami porządkowymi.

Z czasem do takiego planu dnia mogą dołączyć zajęcia kształcące, dostarczające dzieciom podstawowej wiedzy o świecie. Ważne jest natomiast, aby program wychowania i opieki przewidywał odpowiedni dla maluchów w tym wieku balans między odpoczynkiem, ruchem i edukacją.

Jak opracować wpisy do dziennika w przedszkolu 3 latki?

Wpisy do dziennika można przygotować na podstawie wzoru przykładowych wpisów do dziennika w przedszkolu 3 latki. Dokument zawiera liczne podpowiedzi dotyczące zajęć, jakie można prowadzić z maluchami w tym wieku. Stanowi także wartościową podpowiedź dla nauczycieli opracowujących miesięczne lub tygodniowe plany pracy.

Przykładowe wpisy, jakie najczęściej uwzględnia się w dzienniku, wyglądają następująco:

 • nauka mycia rąk,
 • segregowanie zabawek,
 • czytanie książek,
 • słuchanie kołysanek,
 • leżakowanie,
 • spacer w okolicach przedszkola,
 • śpiewanie piosenek,
 • wykonywanie prac plastycznych z plasteliny,
 • rysowanie,
 • kolorowanie,
 • wyklejanie,
 • zabawy dowolne,
 • nauka wierszyków,
 • zabawy ruchowe z elementami biegu, skoku,
 • zabawy muzyczno-ruchowe i inne. 

Po co prowadzi się dziennik w przedszkolu?

Dziennik w przedszkolu pełni istotną rolę kontrolną. W dokumencie odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w każdym dniu. Regularnie uzupełnia się także tematy zajęć i godziny przyprowadzania/odbierania dziecka z placówki. Każdy dziennik zawiera dokładne informacje o uczniu, w tym:

 • nazwiska i imiona dzieci,
 • daty i miejsca urodzenia dzieci,
 • adres zamieszkania dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • adresy zamieszkania rodziców, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka,
 • dane kontaktowe rodziców.

Dziennik jest kontrolowany przez dyrektora pod kątem jego prawidłowego wypełniania i przechowywania. Dokument dostarcza istotnych informacji o przebiegu procesu kształcenia dzieci. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe wpisy do dziennika w przedszkolu 3 latki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)