Rezygnacja z pielęgniarki szkolnej – wzór

17,00 

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, szkoły mają prawo zakładać, że uczniowie pełnoletni lub rodzice uczniów wyrażają zgodę na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną świadczoną przez pielęgniarkę szkolną. Jeśli opiekunowie chcą zrezygnować z takiej usługi, muszą przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie bezpośrednio do podmiotu ją świadczącego – do pielęgniarki. Jak przygotować taki dokument?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy można zrezygnować z pielęgniarki szkolnej?

Możliwość złożenia rezygnacji z usług pielęgniarki szkolnej przysługuje rodzicom uczniów niepełnoletnich oraz uczniom pełnoletnim. Rezygnację można złożyć w każdym czasie – faktycznie jest to sprzeciw wobec świadczenia usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz danego dziecka.

Szkoła musi poinformować rodziców o możliwości złożenia takiej rezygnacji na pierwszym zebraniu z wychowawcą klasy. Natomiast uczniów pełnoletnich należy poinformować o tym na pierwszych zajęciach z wychowawcą. Poza tym odpowiedni komunikat na ten temat powinien zostać udostępniony publicznie, na przykład na korytarzu szkolnym.

Aby zrezygnować z opieki pielęgniarki szkolnej, wystarczy przygotować pisemne oświadczenie i dostarczyć je świadczeniodawcy osobiście lub listownie. Warto uzyskać przy tym potwierdzenie złożenia rezygnacji, na przykład na osobnej kopii.

Jak powinna wyglądać przykładowa rezygnacja z pielęgniarki szkolnej?

Przykładowa rezygnacja z pielęgniarki szkolnej pozwala wyrazić sprzeciw wobec objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną. Dokument musi zawierać:

 • dane ucznia,
 • dane rodziców,
 • podstawę prawną,
 • sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką pielęgniarki szkolnej,
 • podpis ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego.

Uzasadnienie pisma nie jest wymagane. Oświadczenie można przygotować, korzystając ze wzoru rezygnacji z pielęgniarki szkolnej. Podstawą prawną takiego dokumentu jest natomiast ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Czy rezygnacja z pielęgniarki szkolnej jest korzystnym rozwiązaniem?

Rodzice nie muszą uzasadniać swojej decyzji o rezygnacji z pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka nie ma prawa odrzucić ich rezygnacji ani wymagać od opiekunów dodatkowych wyjaśnień. Rozwiązanie to nie zawsze jest jednak rozsądne, ponieważ podstawowymi zadaniami osoby świadczącej takie usługi są między innymi następujące obowiązki: 

 • zbieranie informacji na temat stanu zdrowia uczniów,
 • wykonywanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym,
 • prowadzenie profilaktyki fluorkowej w klasach 1-6,
 • udzielanie porad uczniom z problemami zdrowotnymi,
 • prowadzenie edukacji na temat zdrowia jamy ustnej,
 • sprawowanie opieki nad uczniami chorymi przewlekle lub niepełnosprawnymi,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej przy urazach, zatruciach, wypadkach, itd.

Pomoc pielęgniarki może więc okazać się nieoceniona, jeśli dojdzie do wypadku w szkole z udziałem ucznia. Niemniej jednak rodzic ma prawo zrezygnować z takiej profilaktycznej opieki zdrowotnej, gdy uważa, że jego dziecko jej nie potrzebuje. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja z pielęgniarki szkolnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)