Rezygnacja z opieki pielęgniarki szkolnej – wzór

17,00 

Rodzice mogą zrezygnować z opieki pielęgniarki szkolnej w dowolnej chwili. Wymaga to jednak podjęcia działania, czyli przygotowania oświadczenia o rezygnacji na piśmie. Jak powinna wyglądać pisemna rezygnacja z opieki pielęgniarki szkolnej?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda procedura rezygnacji z opieki pielęgniarki szkolnej?

W obecnym stanie prawnym placówki oświatowe mają prawo zakładać, że rodzice wyrażają w imieniu swojego dziecka zgodę na opiekę pielęgniarki szkolnej. Jeśli więc rodzic nie chce, aby jego dziecko było objęte taką opieką, musi samodzielnie z niej zrezygnować. Rezygnacja odbywa się na piśmie.

O możliwości złożenia pisemnej rezygnacji rodzice powinni zostać poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a uczniowie pełnoletni – na spotkaniu z wychowawcą.

W praktyce, przykładowa rezygnacja z opieki pielęgniarki szkolnej jest sprzeciwem wobec świadczeniodawcy, który zajmuje się realizowaniem usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Podstawą złożenia takiego pisma będzie zawsze art. 7 ustawy Opieka zdrowotna nad uczniami, w brzmieniu:

“Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.”

Jak przygotować rezygnację z opieki pielęgniarki szkolnej?

Rezygnację z opieki pielęgniarki w szkole może przygotować uczeń pełnoletni lub rodzic ucznia niepełnoletniego. Dokument musi zawierać przede wszystkim oczywisty sprzeciw wobec świadczenia na rzecz dziecka usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę. W oświadczeniu uwzględnia się także:

 • datę sporządzenia pisma,
 • dane odbiorcy,
 • dane autora (rodziców/opiekunów prawnych lub ucznia pełnoletniego).

Uzasadnienie rezygnacji nie jest wymagane. Dokument można dostarczyć osobiście lub listownie. Należy uzyskać przy tym potwierdzenie dostarczenia pisma, np. pokwitowanie.

Co obejmuje profilaktyczna opieka zdrowotna świadczona przez pielęgniarkę?

Zanim rodzice zrezygnują z opieki pielęgniarki szkolnej, powinni wiedzieć, co obejmuje świadczona przez nią opieka profilaktyczna. Jest to w szczególności:

 • przestrzeganie praw ucznia: do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej,
 • przeprowadzanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem po przeprowadzeniu testów przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem,
 • przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich i ich analiza,
 • prowadzenie u uczniów profilaktyki próchnicy zębów (szczotkowanie preparatami z fluorem),
 • współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego,
 • udzielanie porad uczniom z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej,
 • uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej,
 • konsultowanie wyposażenia apteczek szkolnych, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja z opieki pielęgniarki szkolnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)