Rezygnacja ze stanowiska Dyrektora Szkoły – wzór pisma

17,00 

Osobę na stanowisko dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący placówkę, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa. Rezygnację ze stanowiska dyrektora należy kierować więc do tego podmiotu, który powierzył dyrektorowi taką funkcję. Uzasadnienie oświadczenia nie jest wymagane. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przebiega rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły?

Rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły kierujący placówką może złożyć nawet w pierwszym dniu pełnienia funkcji kierowniczej – jednak nie wcześniej. Oświadczenie w tej sprawie należy adresować do organu prowadzącego, który powierzył kandydatowi takie stanowisko.

Co ważne, organ prowadzący ma obowiązek zaakceptowania rezygnacji dyrektora bez względu na przyczynę podjęcia takiej decyzji. Nie może też wymagać od nauczyciela żadnych wyjaśnień, zatem uzasadnienie przykładowej rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły nie jest wymagane. Jeśli chodzi o faktyczne odwołanie z funkcji kierującego placówką, to ma ono miejsce po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Okres ten rozpoczyna swój bieg od początku miesiąca następującego po odwołaniu dyrektora, a nie od momentu złożenia pisemnej rezygnacji. Organ prowadzący nie jest natomiast związany żadnymi terminami na odwołanie dyrektora z pełnionej funkcji – przepisy nie odnoszą się do tego tematu.

Po upływie okresu wypowiedzenia, czyli w momencie, kiedy dotychczasowy dyrektor przestaje pełnić swoją funkcję, jego obowiązki przejmuje zazwyczaj wicedyrektor. Z kolei organ prowadzący musi ogłosić konkurs, w ramach którego wyłoni nowego dyrektora na okres następnych pięciu lat.

Jak napisać rezygnację ze stanowiska dyrektora szkoły?

Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Dokument można przygotować, stosując wzór pisma w sprawie rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły – wystarczy dostosować go do swoich potrzeb. Chociaż oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora szkoły nie wymaga uzasadnienia, to dyrektor ma prawo je uwzględnić.

Przyczyną rezygnacji z pełnienia funkcji kierowniczej bywa natomiast między innymi:

  • chęć przejścia na emeryturę,
  • problemy zdrowotne,
  • problemy związane z życiem prywatnym. 

Warto pamiętać, że rezygnacja ze stanowiska dyrektora nie musi być jednoznaczna z rezygnacją z pracy. Kluczowe jest jednak odpowiednie sformułowanie takiego pisma. Aby uniknąć błędu, najlepiej zdać się na sprawdzony wzór rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły. Pisemne oświadczenie o rezygnacji pozwoli skutecznie powrócić do pełnienia w szkole jedynie funkcji pedagoga. 

Czy można skrócić okres wypowiedzenia po rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor musi przepracować trzy miesiące po złożeniu rezygnacji z funkcji kierowniczej, licząc od dnia odwołania go z tego stanowiska przez organ prowadzący. Możliwe jest jednak skrócenie tego okresu wypowiedzenia poprzez zawarcie porozumienia stron.

Dyrektor ma prawo zawrzeć z organem prowadzącym umowę, w której określony zostanie krótszy okres wypowiedzenia. Jest to rozwiązanie korzystne także dla uczniów i rodziców mogących tracić na sytuacji, w której kierujący placówką jest “zmuszany” do pełnienia swojej funkcji wbrew własnej woli.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja ze stanowiska Dyrektora Szkoły – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)