Rezygnacja ze stanowiska Wicedyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Rezygnację ze stanowiska wicedyrektora szkoły należy adresować do jej dyrektora, który wcześniej powołał nauczyciela do pełnienia funkcji kierowniczej. Pismo w takiej sprawie można złożyć w dowolnym momencie. Należy pamiętać jednak o obowiązującym okresie wypowiedzenia, który trwa trzy miesiące.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przygotować rezygnację ze stanowiska wicedyrektora szkoły?

Przykładowa rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkoły powinna przyjmować formę pisemną. Dokument nie wymaga uzasadnienia, natomiast musi zawierać między innymi datę rezygnacji, dane osobowe wicedyrektora oraz oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji – nie z zatrudnienia w szkole.

Warto zatem skorzystać ze sprawdzonego wzoru rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły, aby pismo nie przybrało formy wypowiedzenia umowy. Jeśli rezygnujący z funkcji wicedyrektora nauczyciel chce uwzględnić w takim dokumencie uzasadnienie podjętej decyzji, ma do tego prawo. Najczęściej przyczyną rezygnacji bywa natomiast nadmiar obowiązków czy zły stan zdrowia nauczyciela. 

Jak wygląda odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły?

Jak zostało wspomniane, oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły nauczyciel może złożyć w dowolnym terminie, adresując pismo do swojego przełożonego, czyli dyrektora szkoły, w której pracuje. Pedagoga obowiązuje przy tym 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który można skrócić jedynie za porozumieniem stron.

Bez względu na to, czy rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły zawiera uzasadnienie, czy też nie oraz bez względu na jego ewentualną zawartość – dyrektor musi przyjąć pisemną rezygnację i odwołać nauczyciela ze stanowiska po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.

Warto wspomnieć, że nauczyciel może cofnąć swoją rezygnację ze stanowiska wicedyrektora, tak samo jak pracownik ma prawo cofnąć wypowiedzenie umowy. Jednak dyrektor nie musi wyrazić zgody na cofnięcie przyjętej rezygnacji. Procedurę przyjęcia rezygnacji nauczyciela z funkcji kierowniczej można opisać również w następujący sposób:

  1. Dyrektor przyjmuje pisemną rezygnację nauczyciela.
  2. Dyrektor składa oświadczenie nauczyciela do części B akt osobowych.
  3. Dyrektor zasięga opinii: organu prowadzącego, rady szkoły, rady pedagogicznej.
  4. Dyrektor wydaje zarządzenie dot. odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej. Następnie przedstawia je nauczycielowi, a odpis dokumentu składa w aktach osobowych. 

Rezygnacja ze stanowiska czy rozwiązanie stosunku pracy?

Jeśli wicedyrektor chce zrezygnować z zajmowanego stanowiska, jednocześnie rezygnując z pracy, nie musi składać osobnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji kierowniczej.

Może przedstawić dyrektorowi wypowiedzenie umowy, które zakończy stosunek pracy i doprowadzi do odwołania nauczyciela z pełnionej funkcji. Dotyczy to również pedagogów, którzy chcą przejść na emeryturę przed upływem swojej kadencji.

Wystarczy, że nauczyciel złoży wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w odpowiednim terminie (uwzględniając okres wypowiedzenia), a będzie mógł zakończyć pełnienie funkcji wicedyrektora oraz rozwiązać stosunek pracy w tym samym czasie.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja ze stanowiska Wicedyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)