Rezygnacja z funkcji Wicedyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora to nic innego, jak rezygnacja ze stanowiska kierowniczego. Pismo w takiej sprawie nauczyciel powinien adresować do tego samego podmiotu, który powołał go do pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. do kierującego placówką. Warto pamiętać przy tym, że rezygnacja wiąże się z obowiązkiem zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przebiega rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły?

Pismo z oświadczeniem o rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły może zostać złożone w dowolnym terminie. Dyrektor powinien przyjąć taki dokument i złożyć go w części B akt osobowych nauczyciela.

W dalszej kolejności kierujący placówką zasięga opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej, a następnie wydaje zarządzenie, którym odwołuje nauczyciela z funkcji dyrektora. Zarządzenie to należy przedstawić byłemu wicedyrektorowi, a odpis dokumentu zachować w aktach osobowych nauczyciela wraz z pisemną rezygnacją.

Skutek oświadczenia o rezygnacji nastąpi dopiero po trzech miesiącach od dnia odwołania wicedyrektora ze stanowiska. Okres wypowiedzenia może jednak ulec skróceniu, jeśli strony zawrą porozumienie w tej sprawie. 

Jak napisać rezygnację z funkcji wicedyrektora szkoły?

Przykładowa rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Dokument musi zawierać co najmniej datę rezygnacji, oświadczenie woli oraz podpis nauczyciela. Warto przygotować go, stosując wzór rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły, aby upewnić się, że pismo dotyczy jedynie rezygnacji ze stanowiska kierowniczego, a nie całkowitej rezygnacji z pracy w szkole.

Oświadczenie nie wymaga uzasadnienia, jeśli jednak wicedyrektor chce je uwzględnić w swoim piśmie, ma do tego prawo. Najczęściej za decyzją o rezygnacji ze stanowiska kierowniczego stoją natomiast sprawy związane z życiem prywatnym, zły stan zdrowia czy nadmiar obowiązków. Bez względu na okoliczności, dyrektor musi przyjąć rezygnację nauczyciela i nie może podważać jego decyzji.

Rezygnacja z funkcji czy rezygnacja z pracy?

Należy wiedzieć, że pismo z rezygnacją z funkcji wicedyrektora szkoły nie zawsze będzie konieczne. Jeśli nauczyciel chce zakończyć swoją pracę na tym stanowisku i jednocześnie rozwiązać stosunek pracy łączący go z dyrektorem, nie musi składać osobnego pisma w tej sprawie. Dotyczy to także pedagogów, którzy planują przejście na emeryturę.

Wystarczy wziąć pod uwagę obowiązujący nauczyciela okres wypowiedzenia i złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w odpowiednim terminie. Ponieważ rezygnacja z funkcji wicedyrektora nie zawsze wiąże się jednak z chęcią zakończenia stosunku pracy, warto przygotować swoje pisemne oświadczenie w tej sprawie w odpowiedni sposób, aby uniknąć nieporozumienia.

Co istotne, nauczyciel ma prawo cofnąć rezygnację ze stanowiska – tak jak pracownik może cofnąć wypowiedzenie umowy – ale dyrektor nie ma obowiązku uwzględnienia takiego pisma. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja z funkcji Wicedyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)