Rezygnacja z funkcji Dyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Ponieważ dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący – wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa – pismo w sprawie rezygnacji z tego stanowiska kierujący placówką powinien skierować do jednego z tych podmiotów. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji kierowniczej nie wymaga uzasadnienia, ale wiąże się z koniecznością zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru rezygnacji, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać rezygnację z funkcji dyrektora?

Przykładowa rezygnacja z funkcji dyrektora powinna przyjmować formę pisemną. Dokument musi zawierać co najmniej oświadczenie woli o rezygnacji, datę rezygnacji i podpis kierującego placówką.

Do przygotowania pisma warto użyć naszego sprawdzonego wzoru rezygnacji z funkcji dyrektora. Jak zostało wspomniane, uzasadnienie oświadczenia nie jest wymagane. Można jednak uwzględnić je w swoim piśmie, jeśli dyrektor uważa to za stosowne. Najczęściej za decyzją o rezygnacji ze stanowiska kierowniczego stoi natomiast:

  • chęć przejścia na emeryturę,
  • zły stan zdrowia,
  • okoliczności związane z życiem prywatnym. 

Bez względu na przyczynę pisemna rezygnacja z funkcji dyrektora musi zostać przyjęta przez organ prowadzący.

Jak przebiega proces rezygnacji z funkcji dyrektora?

Złożenie pisma w sprawie rezygnacji z funkcji dyrektora nie skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem pełnienia roli kierującego placówką. Osoba na takim stanowisku jest zobowiązana do zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Co jednak istotne, okres ten nie jest liczony od dnia przyjęcia pisemnej rezygnacji, lecz od dnia odwołania dyrektora, a organ prowadzący nie jest w tym zakresie ograniczony żadnymi przepisami – prawo oświatowe nie informuje, w jakim terminie organ prowadzący powinien odwołać dyrektora na jego pisemną prośbę.

Należy pamiętać również, że dyrektor może zawrzeć z organem prowadzącym porozumienie, w którym ustali inny, krótszy termin obowiązującego okresu wypowiedzenia. Zawarcie takiej umowy może okazać się korzystne nie tylko dla dyrektora, ale również dla samej szkoły.

W momencie zaprzestania pełnienia funkcji kierowniczej przez rezygnującego nauczyciela stanowisko to obejmuje zazwyczaj wicedyrektor. W tym czasie organ prowadzący powinien natomiast zorganizować konkurs, w którym wyłoni kandydata na dyrektora – na 5-letnią kadencję. 

Czy rezygnacja z funkcji dyrektora jest jednocześnie rezygnacją z pracy?

Bardzo często przykładu rezygnacji z funkcji dyrektora szuka nauczyciel, który chce przejść na emeryturę. Należy wiedzieć jednak, że w takim przypadku – kiedy pedagog pragnie zakończyć pracę w szkole – nie trzeba składać osobnej rezygnacji z pełnionej funkcji, wystarczy wnieść wniosek o rozwiązanie stosunku pracy.

Jednocześnie należy pamiętać, że pismo w sprawie rezygnacji ze stanowiska dyrektora nie musi wiązać się z zakończeniem stosunku pracy. Zasadniczo, nauczyciel może złożyć rezygnację, która dotyczy jedynie zakończenia pełnienia przez niego funkcji kierowniczej.

W obu przypadkach warto pamiętać o obowiązującym dyrektora okresie wypowiedzenia, który można skrócić za porozumieniem stron, zazwyczaj zawieranym z inicjatywy nauczyciela składającego pisemną rezygnację. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rezygnacja z funkcji Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)