Sprawozdanie wychowawcy klasy – przykład

17,00 

Sprawozdanie wychowawcy klasy podsumowuje podjęte działania wychowawcze z pierwszego semestru nauki lub z całego roku szkolnego. Dokument opisuje działania podejmowane przez nauczyciela, a także sytuację uczniów, czyli ich zachowanie, osiągnięcia, postępy. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania wychowawcy klasy, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy formalne zawiera sprawozdanie wychowawcy klasy?

Przykładowe sprawozdanie wychowawcy klasy dzieli się zawsze na część statystyczną z podstawowymi informacjami o uczniach oraz część zasadniczą o charakterze opisowym. W pierwszym segmencie uwzględnia się:

 • liczbę uczniów w klasie,
 • liczbę dziewcząt i chłopców osobno,
 • dane na temat frekwencji,
 • dane na temat ocen,
 • informację o liczbie uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno pedagogicznej,
 • informację o liczbie uczniów zwolnionych z zajęć religii, wychowania fizycznego czy zajęć komputerowych.

Jeśli zaś chodzi o działania podejmowane przez wychowawcę, czyli jego obowiązki, to te obejmują przede wszystkim prowadzenie zajęć wychowawczych, ocenianie zachowania uczniów oraz udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

O czym należy pisać w sprawozdaniu wychowawcy klasy?

Zasadnicza część sprawozdania wychowawcy jest bardziej złożona, dlatego warto opracować ją na podstawie wzoru sprawozdania wychowawcy klasy. Dokument wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami, na podstawie własnych obserwacji i dokumentacji szkolnej. Sprawozdanie ma opisywać zarówno działania podejmowane przez wychowawcę, jak i sytuację uczniów, czyli:

 • osiągnięcia uczniów,
 • trudności uczniów,
 • informacje o ocenach pozytywnych i negatywnych,
 • informacje o uczniach wyróżniających się w nauce, zachowaniu, działaniach na rzecz klasy lub szkoły.

W sprawozdaniu można napisać także:

 • jak uczniowie radzą sobie z przyswajaniem nowych informacji,
 • jakich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują uczniowie,
 • jakie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej już są prowadzone dla uczniów, np. zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające zainteresowania, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne itd. 

Jak przygotować sprawozdanie wychowawcy klasy?

Przy opracowywaniu sprawozdania wychowawcy klasy można posługiwać się wzorami i wypełnionymi przykładami takich dokumentów lub schematem, który podpowiada, jakie informacje należy uwzględnić w sprawozdaniu. Najczęściej sprawozdanie składa się z:

 • informacji podsumowujących, czyli ogólnego opisu klasy i atmosfery panującej w klasie, tutaj wspomnieć można o: aktywności uczniów, osiągnięciach uczniów, ważnych wydarzeniach,
 • informacji o indywidualnych ocenach uczniów: wyniki testów, osiągnięcia w konkursach, oceny przedmiotowe, oceny z prac domowych, informacje o postępach w nauce, informacje o zmianach zachowania,
 • informacji o opóźnieniach i nieobecnościach, czyli o frekwencji i punktualności uczniów 
 • informacji o zachowaniu i postawie uczniów – podejście do nauki, dyscyplina, współpraca w grupie, zaangażowanie i inne,
 • uwag na temat uczniów, np. dotyczące konieczności poprawy, związane z osiągnięciami,
 • rekomendacji – sugestie działań, które powinny pomóc uczniom w nauce i rozwoju.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sprawozdanie wychowawcy klasy – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)