Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzór

17,00 

Ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej jest niezbędna, aby szkoła mogła udzielać uczniowi skutecznego wsparcia. Za opracowanie oceny odpowiada zespół już udzielający dziecku pomocy. Dokument służy sformułowaniu wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej?

Wiele osób zastanawia się, czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach przynosi efekty. Nie da się jednak odpowiedzieć na to pytanie w sposób ogólny, ponieważ oceny efektywności udzielanej pomocy dokonuje się indywidualnie, osobno w stosunku do każdego ucznia.

Nauczycieli nie obowiązują przy tym odgórnie narzucone sposoby dokonywania takiej oceny. Niemniej jednak już na wstępie należy określić, w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich kryteriów oceniana będzie jakość udzielanego uczniom wsparcia.

Na podstawie oceny powinno dać się ustalić, jakie formy i sposoby udzielania uczniowi pomocy są najbardziej efektywne, adekwatne do jego potrzeb. Warto pamiętać, że przy ustalaniu przykładowej oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej uwzględnia się:

 • rodzaje podejmowanych działań,
 • czas (okres) podejmowanych działań,
 • skuteczność poszczególnych form i metod pracy,
 • ogólną skuteczność udzielanej pomocy.

Jakie elementy powinna zawierać ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej?

Do ustalenia oceny jakości udzielanej uczniowi pomocy zespół może wykorzystać uniwersalny wzór oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej. Dokument podpowiada, w jaki sposób można dokonać takiej oceny, sugerując przy tym właściwe pytania. Zagadnienia te wyglądają następująco:

 • które z założonych celów udało się osiągnąć?
 • których celów nie udało się osiągnąć i dlaczego?
 • która forma pomocy była skuteczna, w jakim zakresie?
 • która forma pomocy nie została zrealizowana, dlaczego?
 • która forma pomocy była nieskuteczna, dlaczego?
 • które formy pomocy były najskuteczniejsze?
 • jakie zalecenia do dalszej pracy z uczniem można sformułować na podstawie oceny?

Ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej powinna kończyć się wnioskami, które pozwolą udoskonalić jakość tej pomocy. Najczęściej takie wnioski/rekomendacje sprowadzają się do:

 • konieczności wprowadzenia nowych form pomocy,
 • konieczności wprowadzenia zmian w stosowanych formach pomocy,
 • konieczności wprowadzenia zmian w wymiarze godzin wprowadzanej pomocy,
 • kontynuacji działań bez wprowadzania zmian.

W jakich okolicznościach dokonuje się oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Oceny efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej należy dokonywać co najmniej dwa razy w roku – po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego. Niekiedy taka ewaluacja potrzebna jest jednak częściej. Ocena wiąże się bowiem między innymi:

 • z modyfikacją IPET,
 • ze zmianą zasad współpracy zespołu nauczycieli i specjalistów, 
 • z wprowadzeniem nowych form pomocy uczniowi,
 • z zakończeniem procesu udzielania uczniowi określonej formy pomocy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)