Indywidualny plan pracy z dzieckiem w Domu Dziecka – wzór

17,00 

Osobą odpowiedzialną za opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem w Domu Dziecka jest wychowawca, który kieruje procesem wychowawczym danego podopiecznego. Plan aktualizuje się przynajmniej raz na pół roku, dostosowując go do sytuacji dziecka. Jakie elementy powinien uwzględniać IPP w Domu Dziecka?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru indywidualnego planu pracy z dzieckiem w Domu Dziecka, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest indywidualny plan pracy z dzieckiem w Domu Dziecka?

IPP, czyli indywidualny plan pracy z dzieckiem ma na celu umożliwienie podopiecznym Domu Dziecka jak najlepszy, najpełniejszy rozwój. Plan przewiduje taką organizację pracy, która wyposaży podopiecznego w umiejętności niezbędne do prowadzenia samodzielnego życia. IPP opracowuje się między innymi na podstawie:

 • dokumentacji związanej z życiem dziecka,
 • analizy zmian w obrębie rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka,
 • regulaminu organizacyjnego placówki,
 • standardów obowiązujących w placówce, 
 • ustaleń zawartych w planie pracy placówki.

Pisemny plan pracy można przygotować na podstawie wzoru indywidualnego planu pracy z dzieckiem w Domu Dziecka. Dokument uwzględnia przede wszystkim:

 • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
 • opis sytuacji rodzinnej dziecka,
 • kryteria sukcesu,
 • przyczyny umieszczenia dziecka w DD,
 • cele planu pracy,
 • opis przebiegu procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. 

Czego używa się do opracowania planu pracy z dzieckiem w Domu Dziecka?

Podstawowym źródłem informacji do przykładowego indywidualnego planu pracy z dzieckiem w Domu Dziecka jest dokumentacja dotycząca podopiecznego, w tym:

 • skierowanie dziecka do placówki,
 • odpis aktu urodzenia, 
 • odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • orzeczenie o stanie zdrowia lub książeczka zdrowia,
 • karta ocen,
 • świadectwa,
 • kwestionariusz osobowy,
 • wywiady środowiskowe,
 • diagnozy: psychomotoryczna, emocjonalna, społeczna, pedagogiczna, zdrowotna.

Formułując plan pracy z dzieckiem, należy pamiętać, że jego głównym celem powinien być powrót dziecka do rodziny naturalnej. Jedynie w przypadku, kiedy nie jest to możliwe, plan pracy w Domu Dziecka ukierunkowany jest na usamodzielnienie podopiecznego, czyli przygotowanie go do życia bez pomocy bliskich. 

Jakie działania obejmuje IPP?

Przykładowy indywidualny plan pracy z dzieckiem w domu dziecka może obejmować takie działania jak:

 • wyrabianie samodzielności, np. w zakresie ubierania się,
 • wyrabianie gotowości do nauki, 
 • kształtowanie nawyku uczenia się,
 • rozwijanie postawy współgospodarza w Domu Dziecka, 
 • wyrabianie możliwości komunikatywnego wypowiadania się,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • budzenie świadomości narodowej, 
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności,
 • uczenie poszanowania tradycji, 
 • uczenie nawiązywania więzi uczuciowych,
 • wyrabianie umiejętności dbania o swoją czystość osobistą,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • propagowanie racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu przygotowania do usamodzielnienia, w tym wybór szkoły, umiejętność korzystania z instytucji użyteczności publicznej, organizowanie pracy zarobkowej,
 • nabywanie umiejętności kulinarnych,
 • nauka prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • uświadomienie konieczności współżycia z sąsiadami i inne.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Indywidualny plan pracy z dzieckiem w Domu Dziecka – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)