Indywidualny program WWR – wzór

17,00 

Indywidualny program WWR to indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dokument opracowuje się na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz na podstawie konkretnych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jak powinien wyglądać indywidualny program WWR?

Zapraszamy do zakupu naszego indywidualnego programu WWR, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Dla kogo tworzy się indywidualny program WWR?

Przykładowy indywidualny program WWR dotyczy między innymi dzieci:

 • z autyzmem,
 • z zaburzeniami zachowania, 
 • z niepełnosprawnością ruchową lub umysłową,
 • z uszkodzeniami wzroku lub słuchu,
 • wolniej rozwijających się,
 • wychowujących się w niekorzystnych dla rozwoju warunkach środowiskowych. 

Dzieci są obejmowane indywidualnym programem WWR na wniosek rodziców, którzy odpowiednie pismo w tej sprawie powinni kierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia w odpowiedzi na wniosek przygotowuje opinię, która jest podstawą indywidualnego programu WWR.

Sam dokument zawiera natomiast ocenę sprawności dziecka między innymi w zakresie motoryki małej i dużej, w zakresie rozumienia, rozwoju emocjonalnego czy zachowania. Opracowaniem programu zajmuje się zespół WWR powołany przez dyrektora. Zespół ten składa się z osób posiadających przygotowanie do pracy uczniami o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

Jak przygotować indywidualny program WWR?

Do opracowania indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju można użyć sprawdzonego wzoru indywidualnego programu WWR. Dokument został opracowany na podstawie odpowiednich przepisów.

Korzystając z niego, należy odnieść się również do opinii otrzymanej z poradni PP. Pismo musi zawierać podstawowe dane dziecka i dane nauczycieli, którzy prowadzą program WWR. Zazwyczaj osobami odpowiedzialnymi są tutaj:

 • logopeda, 
 • dyrektor, 
 • nauczyciel wychowawca, 
 • psycholog, 
 • pedagog szkolny.

Dokument zawiera tak zwaną wieloprofilową ocenę sprawności dziecka, w tym opis rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Obowiązkowymi elementami programu są także:

 • określenie celów,
 • określenie metod pracy,
 • określenie treści kształcenia,
 • określenie ćwiczeń,
 • wskazanie sposobu/formy ewaluacji programu, czyli oceny jego skuteczności. 

Na czym w praktyce polega indywidualny program WWR?

Indywidualny program WWR obejmuje przede wszystkim zajęcia, które mają rozwijać u dziecka odpowiednio:

 • funkcje wzrokowe,
 • funkcje słuchowe,
 • funkcje poznawcze,
 • precyzję rąk,
 • koordynację,
 • koncentrację uwagi,
 • rozwój emocjonalny, itd.

W programie należy odnieść się zatem do konkretnych ćwiczeń i zajęć, na przykład logopedycznych, rehabilitacyjnych czy pedagogicznych. Dokument tego typu najczęściej zawiera propozycje takich czynności jak:

 • integracja sensoryczna,
 • logorytmika,
 • muzykoterapia,
 • metody relaksacyjne,
 • metody komunikacji alternatywnej i inne.

Metody pracy z dzieckiem zależne będą natomiast od jego potrzeb i problemów, a bezpośrednio również od założonych celów programu, czyli na przykład:

 • rozwoju motoryki małej,
 • stymulowania rozwoju mowy,
 • kształtowania motywacji do pracy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Indywidualny program WWR – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)