Konspekt zajęć praktycznych – wzór

17,00 

Konspekty zajęć praktycznych opracowuje się dla nauczycieli pracujących w technikach i szkołach zawodowych. Takie dokumenty to scenariusze lekcji z zajęć praktycznych, w których uwzględnia się między innymi cel zajęć, temat zajęć oraz stosowane środki dydaktyczne. Jakie informacje powinien zawierać przykładowy konspekt zajęć praktycznych?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru konspektu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy musi zawierać konspekt zajęć praktycznych?

Konspekt zajęć praktycznych znajduje zastosowanie w szkole zawodowej lub technikum, czyli w placówkach prowadzących zajęcia praktyczne. Dokument ten powinien uwzględniać między innymi:

 • oznaczenie miejsca prowadzenia zajęć,
 • dane nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 • oznaczenie przedmiotu,
 • oznaczenie klasy,
 • temat zajęć,
 • liczbę godzin zajęć,
 • cel ogólny i cele operacyjne zajęć (co uczeń powinien potrafić po przeprowadzeniu zajęć praktycznych),
 • stosowane środki dydaktyczne,
 • stosowane metody realizacji celów zajęć,
 • formy pracy,
 • opis poszczególnych etapów zajęć, w tym instruktaż wstępny, bieżący i końcowy.

W konspektach zajęć często uwzględnia się również tabelę, która pozwala określić, jakie czynności zrealizował nauczyciel oraz jakie umiejętności zdobył dzięki temu uczeń.

Jak przygotować konspekt zajęć praktycznych?

Do przygotowania scenariusza lekcji można użyć wzoru konspektu zajęć praktycznych, który jest wzorem uniwersalnym. Należy dostosować go do nauczanego przedmiotu i tematu zajęć, ponieważ ma to wpływ zarówno na cele lekcji, jak i na stosowane formy i metody pracy. Najczęściej podczas zajęć praktycznych w technikum czy szkole zawodowej stosuje się:

 • instruktaże,
 • prezentacje,
 • obserwacje.

W zależności od rodzaju nauczanego zawodu zupełnie inne mogą być natomiast stosowane narzędzia, przybory czy opisy zadań – w końcu z innych materiałów korzystać będzie fryzjer, a z innych kucharz czy tynkarz. Jeśli zaś chodzi o umiejętności zdobywane przez uczniów, czyli cele operacyjne zajęć, to te najbardziej ogólne obejmują:

 • umiejętność zorganizowania stanowiska pracy,
 • stosowanie zasad ergonomii,
 • umiejętność dobierania odpowiednich narzędzi do zleconych zadań,
 • umiejętność sprawdzania stanu narzędzi,
 • znajomość przepisów BHP obowiązujących na danym stanowisku,
 • umiejętność odczytywania rysunków schematycznych, itd.

Jakie mogą być cele zajęć praktycznych?

W konspekcie zajęć określa się cele:

 • poznawcze,
 • kształcące,
 • wychowawcze.

W pierwszej grupie uwzględnia się między innymi zapoznanie uczniów z techniką wykonania danego zadania czy z zasadą działania poszczególnych maszyn/narzędzi. Celami kształcącymi są z kolei:

 • zrozumienie przez uczniów znaczenia prawidłowej obsługi maszyn/urządzeń,
 • opanowanie umiejętności dobrania odpowiednich parametrów pracy maszyn/urządzeń,
 • opanowanie umiejętności usuwania usterek i tak dalej.

Cel wychowawczy zajęć sprowadza się natomiast między innymi do uświadomienia uczniom zagrożeń występujących w czasie wykonywania poszczególnych zadań, konieczności przestrzegania przepisów BHP czy nawet do rozbudzenia u uczniów zamiłowania do pracy i kształtowania nawyku utrzymywania porządku na stanowisku pracy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Konspekt zajęć praktycznych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)