Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem – wzór

17,00 

Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem dotyczy osób małoletnich pozostających w pieczy zastępczej. Dokument wykorzystują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kontrolujące sytuację każdego wychowanka. Jakie pytania może zawierać kwestionariusz?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru kwestionariusza wywiadu z dzieckiem, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Do czego służy kwestionariusz wywiadu z dzieckiem?

Jak zostało wspomniane, przykładowy kwestionariusz wywiadu z dzieckiem stosowany jest przez PCPR, czyli Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Celem przeprowadzenia takiego wywiadu z małoletnim pozostającym w pieczy zastępczej jest sprawdzenie, czy jego opiekunowie prawidłowo sprawują taką pieczę nad wychowankiem.

Kwestionariusz ma wykazać, czy opiekunowie nie nadużywają władzy opiekuńczej nad dzieckiem oraz, czy wypełniają swoje obowiązki wobec podopiecznego. Wzór kwestionariusza wywiadu z dzieckiem uwzględnia zatem wiele pytań na temat realizacji obowiązku szkolnego, warunków mieszkaniowych, warunków do nauki, dbania o zdrowie i tak dalej. 

Jakie pytania może uwzględniać kwestionariusz wywiadu z dzieckiem?

W większości przypadków kwestionariusz wywiadu z dzieckiem obejmuje podobny zakres pytań, w tym między innymi pytania dotyczące:

 • sposobu traktowania dziecka przez rodziców zastępczych,
 • dostępu dziecka do świadczeń zdrowotnych,
 • zapewniania dziecku możliwości rozwijania zainteresowań, uzdolnień,
 • zapewniania dziecku kształcenia oraz wyrównywania braków rozwojowych/szkolnych,
 • zapewniania dziecku ochrony przed ingerencją w jego życie prywatne,
 • zapewniania dziecku możliwości utrzymywania kontaktu z rodzicami biologicznymi,
 • zaspokajania potrzeb bytowych, emocjonalnych, społecznych i religijnych dziecka.

Wymienione zagadnienia to zagadnienia uogólnione, natomiast kwestionariusz zawiera zwykle pytania szczegółowe, na które wystarczy udzielić odpowiedzi “tak” lub “nie”. Przykładowe pytania z kwestionariusza mogą wyglądać więc następująco:

 • jak dziecko spędza czas wolny,
 • jak często dziecko spotyka się z rodzicami biologicznymi,
 • czy dziecko ma nieusprawiedliwione nieobecności w szkole.
 • czy dziecko posiada niezbędną odzież, obuwie,
 • czy dziecko ma odpowiednie miejsce do spania i nauki,
 • jakie decyzje dziecko może podejmować samodzielnie i wiele innych.

Na jakie pytania w kwestionariuszu dziecko odpowiada samodzielnie?

Nie wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu posiadają wybór odpowiedzi “tak-nie”. Na część z nich dziecko odpowiada samodzielnie. Są to między innymi pytania dotyczące:

 • przyczyny niespotykania się z rodzicami biologicznymi,
 • wykonywanych obowiązków domowych (jakie obowiązki ma dziecko),
 • sposobu spędzania wolnego czasu,
 • prezentów otrzymywanych od rodziców,
 • kar, jakie otrzymuje dziecko za złe zachowanie,
 • nagród, jakie otrzymuje dziecko za dobre zachowanie,
 • zainteresowań dziecka,
 • leczenia specjalistycznego,
 • samodzielnie podejmowanych decyzji (jakie).

Warto pamiętać również, że każdy kwestionariusz kończy się miejscem na uwagi osoby prowadzącej wywiad. Jeśli więc okaże się, że wśród pytań nie uwzględniono istotnych informacji na temat danej rodziny, można ująć je właśnie w podsumowaniu kwestionariusza.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)