Odwołanie z funkcji wychowawcy klasy – wzór pisma

17,00 

Odwołaniem nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy zajmuje się ta sama osoba, która powołała pedagoga do pełnienia takiej funkcji, czyli dyrektor. Przyczyną odwołania może być zarówno decyzja samego nauczyciela (rezygnacja z funkcji), jak i decyzja dyrekcji placówki. Jak przygotować odwołanie z funkcji wychowawcy klasy?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru odwołania z funkcji wychowawcy klasy, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wygląda odwołanie z funkcji wychowawcy?

Wychowawstwo nie mieści się w zakresie obowiązków służbowych nauczyciela. W związku z tym ani powołanie go do pełnienia takiej funkcji ani odwołanie z niej nie wiąże się ze zmianą warunków zatrudnienia.

Kiedy dyrektor powołuje nauczyciela do pełnienia funkcji wychowawcy, wydaje mu polecenie służbowe, co jest jednostronną czynnością – przywilejem pracodawcy. W podobny sposób przebiega odwołanie z funkcji wychowawcy.

O odebraniu wychowawstwa nauczycielowi dyrektor powinien poinformować go na piśmie. Przykładowe odwołanie z funkcji wychowawcy nie wymaga przy tym żadnego uzasadnienia. Pismo uwzględniające wszystkie wymagane elementy formalne można przygotować, stosując gotowy do wypełnienia wzór odwołania z funkcji wychowawcy. 

Kiedy dochodzi do odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy?

Ostateczna decyzja w sprawie odwołania z funkcji wychowawcy leży zawsze po stronie dyrektora. Z wnioskiem o odebranie wychowawstwa konkretnemu nauczycielowi może wystąpić natomiast między innymi rada rodziców. Zasadniczo należy dążyć do tego, aby praca wychowawcza była ciągła, dlatego rozwiązanie w postaci odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy powinno być stosowane jak najrzadziej.

Niemniej jednak zmiana wychowawcy jest możliwa i to nawet w trakcie roku szkolnego. Jeśli o odwołaniu nauczyciela postanawia szkoła, powodem są najczęściej zmiany organizacyjne w placówce, długotrwała nieobecność pedagoga czy odejście nauczyciela na emeryturę.

Zdarza się również, że to pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów doprowadzają do zmiany wychowawcy klasy. Jeśli istnieją poważne zastrzeżenia co do jego pracy, dyrektor może spełnić żądania związane z odwołaniem nauczyciela z funkcji wychowawcy. Zanim jednak dojdzie do tak radykalnych kroków, dyrekcja podejmuje zwykle próby zdyscyplinowania pedagoga karą porządkową.

Skargi na nauczyciela wychowawcę

Jedną z przyczyn odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy mogą być skargi kierowane pod jego adresem do dyrektora szkoły. Zazwyczaj tematem takich donosów jest nieodpowiednie zachowanie pedagoga lub niewłaściwe wywiązywanie się z jego obowiązków. Warto przypomnieć, że wychowawca klasy zajmuje się między innymi:

  • prowadzeniem dziennika frekwencyjnego,
  • analizowaniem postępów uczniów w nauce, 
  • pośredniczeniem w klasowych konfliktach,
  • organizowaniem wydarzeń integracyjnych, w tym wycieczek klasowych itd.

Skargi na wychowawcę mogą dotyczyć między innymi nierównego traktowania uczniów, dyskryminacji, braku kultury, zachowania agresywnego, częstych nieobecności, braku zaangażowania w życie klasy i tak dalej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odwołanie z funkcji wychowawcy klasy – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)