Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii – wzór

17,00 

Wielu rodziców zastanawia się, jak wypisać dziecko z religii. Katecheza w szkole nie jest obowiązkowa, dlatego oświadczenie o rezygnacji z zajęć może złożyć zarówno rodzic ucznia niepełnoletniego, jak i sam uczeń pełnoletni. Pismo w takiej sprawie należy kierować do dyrektora szkoły. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru oświadczenia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wypisać dziecko z religii?

Rezygnacja z lekcji religii odbywa się na piśmie i może mieć miejsce w dowolnym momencie, nawet jeśli uczeń chodził już na zajęcia i otrzymał oceny z tego przedmiotu. Aby wypisać dziecko z religii, wystarczy przygotować pisemne oświadczenie i złożyć je na ręce kierującego placówką. Dyrektor nie może odmówić przyjęcia dokumentu.

Nie ma też prawa wymagać żadnych dodatkowych wyjaśnień czy próbować odwieść rodziców/ucznia od podjętej decyzji. Najczęściej pisma w sprawie lekcji religii zbierane są od rodziców uczniów na początku roku szkolnego, na przykład na pierwszym zebraniu.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taki dokument wnieść do dyrektora także w trakcie pierwszego lub drugiego semestru.

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii?

Pismo w sprawie rezygnacji z katechezy można przygotować w prosty sposób, sięgając po wzór oświadczenia o rezygnacji z lekcji religii. Dokument uwzględnia wszystkie istotne elementy formalne, czyli:

  • dane ucznia,
  • oświadczenie woli,
  • podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia. 

Jak zostało wspomniane, przykładowa rezygnacja z lekcji religii nie wymaga żadnego uzasadnienia, a zawarcie w piśmie przyczyny podjętej decyzji nie ma wpływu na to, czy dyrektor wyrazi zgodę na zwolnienie ucznia z zajęć. Kierujący placówką ma obowiązek przyjąć pismo i je uwzględnić – inne działania są niezgodne z przepisami.

Czym skutkuje rezygnacja z lekcji religii?

Złożenie pisma w sprawie rezygnacji z lekcji religii nie ma wpływu na to, czy uczeń otrzyma promocję do kolejnej klasy. Ocena z tego przedmiotu co prawda wlicza się do średniej, jednak w przypadku rezygnacji na świadectwie ucznia w miejscu oceny pojawia się jedynie pozioma kreska. Osoba rezygnująca z katechezy nie powinna być narażona na żadne szykany ani zmuszana do zmiany swojej decyzji.

Zamiast lekcji religii w jej planie lekcji może pojawić się na przykład lekcja etyki, choć szkoła nie ma obowiązku zapewnienia takich zajęć. W zależności od praktyk konkretnej placówki uczeń rezygnujący z religii może:

  • wracać wcześniej do domu lub zaczynać zajęcia godzinę później, jeśli religia to jego pierwszy lub ostatni przedmiot w ciągu dnia,
  • spędzać godzinę zajęć w bibliotece lub w świetlicy szkolnej, jeśli lekcja religii została zaplanowana w środku dnia pomiędzy innymi zajęciami. 

Należy jednak mieć na uwadze, że rezygnacja z religii w szkole może uniemożliwić dziecku przyjęcie sakramentów, na przykład bierzmowania. Parafia nierzadko wymaga bowiem przedstawienia opinii katechety na temat ucznia przed zapisaniem dziecka na listę osób przyjmujących sakrament. Problemy mogą pojawić się także w przypadku chęci podjęcia nauki w szkole katolickiej na kolejnym etapie edukacji. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)