Wypisanie dziecka z religii w szkole – wzór

17,00 

Religia w szkole nie jest przedmiotem obowiązkowym. Uczeń pełnoletni może zrezygnować z udziału w katechezie samodzielnie, natomiast w imieniu ucznia niepełnoletniego rezygnację musi złożyć rodzic lub opiekun prawny. Jak wypisać dziecko z religii w szkole?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać rezygnację z lekcji religii w szkole?

Wypisanie dziecka z religii w szkole wymaga sporządzenia odpowiedniego pisma w tej sprawie, adresowanego do dyrektora placówki. Pismo to jest oświadczeniem woli o rezygnacji z katechezy. Dokument powinien zawierać dane osobowe dziecka i rodzica, a także czytelny podpis.

Można sporządzić go w bardzo prosty sposób, pobierając wzór pisma w sprawie wypisania dziecka z religii w szkole. Oświadczenie wolno jest złożyć na każdym etapie edukacji i w dowolnym czasie w trakcie roku szkolnego.

Nawet jeśli dziecko uczęszczało już na religię i zdobyło jakieś oceny, nie stanowi to przeszkody – szkoła nie ma prawa w żaden sposób ograniczać rodzicom możliwości wypisania ucznia z lekcji religii. 

Czy można wypisać dziecko z religii w szkole bez konsekwencji?

Jak zostało wspomniane, religia w szkole nie jest obowiązkowa i jeśli rodzic wyraża taką wolę, może wypisać dziecko z katechezy w każdym czasie. Pismo w tej sprawie powinien kierować do dyrektora. Dyrekcja szkoły nie może odmówić przyjęcia rezygnacji.

Nie ma też prawa wymagać jakichkolwiek wyjaśnień lub próbować nakłonić rodziców do zmiany decyzji. Przykładowe pismo w sprawie wypisania dziecka z religii nie potrzebuje zatem żadnego uzasadnienia. Rezygnacja nie rodzi także negatywnych konsekwencji, jeśli chodzi o sytuację szkolną dziecka.

Ponieważ ocena z religii wliczana jest do średniej, wypisanie z katechezy nie pozwoli dziecku podwyższyć tego wyniku. Natomiast na samym świadectwie zamiast jakiejkolwiek oceny uczeń zobaczy poziomą kreskę. W zależności od zasad praktykowanych w danej placówce, wypisanie z religii może wiązać się:

  • z uczęszczaniem na zajęcia z etyki (zamiast religii),
  • ze zwolnieniem dziecka do domu (jeśli religia jest ostatnią lekcją w danym dniu),
  • z koniecznością przebywania na świetlicy szkolnej lub w bibliotece,
  • z rozpoczynaniem dnia zajęć o godzinę później (jeśli religia to pierwsza lekcja).

Czy wypisanie dziecka z religii w szkole może rodzić jakiekolwiek problemy?

Rezygnacja z katechezy nie powinna wpływać na to, jak uczeń jest traktowany w szkole. Nie powoduje także obniżenia jego oceny z zachowania. Jedyne problemy, jakie może generować wypisanie dziecka z lekcji religii związane są z przyjmowaniem sakramentów oraz z aplikowaniem do szkół katolickich.

Proboszcz parafii ma prawo zażądać przedstawienia opinii na temat ucznia przed bierzmowaniem. W takim przypadku opinia katechety z pewnością będzie opinią negatywną – uczeń nie realizuje zajęć z religii.

Z podobnym problemem może mierzyć się również osoba, która w przyszłości zechce zapisać się do szkoły katolickiej. Poza tym jednak rezygnacja z religii nie powinna przysparzać problemów ani uczniowi, ani jego rodzicom. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wypisanie dziecka z religii w szkole – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)