Wypisanie dziecka z Przedszkola – wzór

17,00 

Jeśli dziecko nie jest objęte obowiązkiem szkolnym, rodzice mogą wypisać je z przedszkola w każdym momencie. Później rezygnacja z nauki w jednej placówce musi wiązać się z zapisaniem małego ucznia do innego przedszkola. W przypadku placówek prywatnych wypisanie dziecka wymaga złożenia wypowiedzenia umowy z przedszkolem. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak wypisać dziecko z przedszkola?

Wypisanie dziecka z przedszkola odbywa się na piśmie. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni nie chcą, aby ich pociecha uczęszczała do danej placówki, powinni przygotować pisemną rezygnację adresowaną do dyrektora.

Wypis z przedszkola prywatnego wymaga z kolei rozwiązania zawartej wcześniej umowy poprzez jej wypowiedzenie. Warto pamiętać przy tym, że wypowiedzenie umowy z przedszkolem może wiązać się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia.

W tym czasie uczeń nie musi już przychodzić do placówki na zajęcia, ale rodzic nadal ma obowiązek regulować opłaty za czesne. Przed wypowiedzeniem umowy z przedszkolem prywatnym należy dokładnie zapoznać się z warunkami wcześniejszego rozwiązania kontraktu. Dokument powinien określać między innymi:

  • jaki okres wypowiedzenia obowiązuje przy wypowiedzeniu umowy bez ważnego powodu,
  • kiedy można wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

Pismo w sprawie wypisania dziecka z przedszkola rodzic lub opiekun prawny wnosi w sekretariacie placówki, a adresuje do dyrektora.  

Jak napisać rezygnację z przedszkola?

Do przygotowania pisemnej rezygnacji z miejsca w przedszkolu rodzice mogą użyć uniwersalnego wzoru pisma w sprawie wypisania dziecka z przedszkola. Dokument uwzględnia:

  • datę rezygnacji,
  • dane rodziców,
  • dane dziecka,
  • podpis rodziców.

Co ważne, opiekunowie nie mają obowiązku uzasadnienia swojej decyzji. Mogą jednak uwzględnić odpowiednie wyjaśnienia, jeśli taka jest ich wola. Przyczyną wypisania dziecka z przedszkola bywa natomiast:

  • zachowanie dziecka (nie chce chodzić do przedszkola, płacze, ma trudności adaptacyjne),
  • stan zdrowia dziecka (częste infekcje, osłabiona odporność, choroba przewlekła),
  • zmiana w sytuacji prywatnej rodziny (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana miejsca świadczenia pracy, utrata zatrudnienia przez rodziców).

Czym skutkuje wypisanie dziecka z przedszkola?

Jeśli przykładowe pismo w sprawie wypisania dziecka z przedszkola dotyczy malucha nieobjętego obowiązkiem szkolnym (3 – 6 lat), rodzice mogą zwyczajnie zakończyć współpracę z placówką i samodzielnie sprawować opiekę nad swoją pociechą.

W przypadku dziecka objętego już obowiązkiem szkolnym (7 lat) uczeń wypisany z przedszkola powinien zostać niezwłocznie przeniesiony, czyli zapisany do innej placówki. Warto wspomnieć również, że zależnie od przyczyny chęci wypisania dziecka z przedszkola, dyrekcja może podjąć próbę odwiedzenia rodziców od podjętej decyzji.

Będzie tak między innymi wtedy, kiedy powodem rezygnacji są problemy adaptacyjne dziecka. W takiej sytuacji placówka powinna zaproponować rodzicom pomoc i wsparcie, na przykład konsultacje z psychologiem. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wypisanie dziecka z Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)