Pismo do Kuratorium Oświaty – WZÓR

17,00 

Pismo do kuratorium oświaty to najczęściej skarga, prośba o interwencję, zgłoszenie zastrzeżeń do sposobu funkcjonowania placówki oświatowej czy też przedstawienie propozycji zmian w szkole. Dokument może przygotować pełnoletni uczeń, rodzic ucznia, a także różne instytucje i same jednostki edukacyjne. Jak opracować pismo do kuratorium oświaty?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma do Kuratorium, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym zajmuje się kuratorium oświaty?

Kuratorium oświaty ma za zadanie realizować państwową politykę oświatową, wdrażać podstawę programową, dystrybuować środki na dofinansowanie edukacji czy też opracowywać programy, które podniosą poziom edukacji w szkołach.

Kuratoria organizują konkursy i olimpiady, inicjują działania podnoszące kompetencje nauczycieli, odpowiadają za przeprowadzanie egzaminów i koordynują to, jak dzieci i młodzież spędzają czas wolny w trakcie wakacji i ferii zimowych. Przykładowe pismo do kuratorium oświaty może dotyczyć więc między innymi:

 • pracy okręgowej komisji egzaminacyjnej,
 • realizowania podstawy programowej w szkole,
 • przeprowadzania egzaminów szkolnych,
 • warunków lokalowych panujących w szkole,
 • przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
 • realizacji przepisów związanych z obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,
 • przestrzegania praw ucznia i praw dziecka,
 • warunków nauki, wychowania i opieki pod kątem bezpieczeństwa i higieny, itd.

Skargi do kuratorium opisują zazwyczaj agresywnych uczniów, nauczycieli, którzy nie przestrzegają przepisów, a także dyrektorów, którzy nie reagują na prośby rodziców. 

Jak przygotować pismo do kuratorium oświaty?

Pismo do kuratorium oświaty musi zawierać między innymi dane osobowe wnoszącego, ponieważ wnioski czy skargi anonimowe mogą pozostać bez rozpatrzenia. Poza tym dokument powinien uwzględniać:

 • opis sprawy,
 • żądania, czyli opis oczekiwanych działań, jakie powinno podjąć kuratorium,
 • podpis wnoszącego pismo. 

Dokument można przygotować na podstawie wzoru pisma do kuratorium oświaty – wzór jest w pełni uniwersalny. Po wypełnieniu pismo należy dostarczyć do kuratorium osobiście lub listownie. 

Czy pismo do kuratorium oświaty zawsze jest dobrym rozwiązaniem?

Warto mieć na uwadze, że pismo do kuratorium powinno być traktowane jako ostateczność, jeśli stanowi skargę na ucznia, nauczyciela lub dyrektora. Wniesienie takiego pisma do kuratora oświaty doprowadzi bowiem do przeprowadzenia w szkole dokładnej kontroli, która może okazać się krzywdząca dla innych pracowników placówki.

Zanim rodzic sporządzi pismo do kuratorium oświaty, powinien porozmawiać między innymi z nauczycielem, którego dotyczy skarga, z dyrektorem, który odpowiada za nadzór pedagogiczny w szkole, a także z organem prowadzącym – wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta. Osoby zainteresowane mogą skontaktować się również z pracownikami kuratorium – osobiście lub telefonicznie.

Rozmowa z kuratorem lub wicekuratorem wymaga uprzedniego zgłoszenia (elektronicznego lub telefonicznego). Interesanci są przyjmowani w sprawach wniosków, skarg i interwencji w celu udzielenia porady i ustalenia, co należy zrobić w określonych okolicznościach. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pismo do Kuratorium Oświaty – WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)