Podanie dzieci w jednej klasie – wzór

17,00 

Podanie o dzieci w jednej klasie można złożyć w momencie, kiedy opublikowane zostały już listy uczniów przyjętych do szkoły z podziałem na grupy. Pismo w takiej sprawie należy adresować do dyrektora. Wniosek nie może dotyczyć więcej niż dwójki uczniów.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać podanie o dzieci w jednej klasie?

Pismo z prośbą o dzieci w jednej klasie rodzice powinni adresować do dyrektora szkoły. Wniosek składa się w sekretariacie placówki osobiście lub listownie. Do przygotowania pisma można użyć uniwersalnego wzoru podania dzieci w jednej klasie, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Konieczne jest przede wszystkim wskazanie w nim:

  • danych osobowych wnioskodawców,
  • danych osobowych dzieci,
  • argumentów przemawiających za proponowanym rozwiązaniem.

Odpowiedzi ze strony dyrektora placówki można spodziewać się w terminie maksymalnie 30 dni.

Jak uzasadnić podanie o dzieci w jednej klasie?

Zorganizowanie procesu edukacyjnego tak, aby dwójka dzieci mogła być w jednej klasie, wymaga zazwyczaj przeniesienia innego dziecka do przeciwnej grupy, zatem transfer odbywa się kosztem drugiego ucznia.

W związku z tym uzasadnienie przykładowego podania o dzieci w jednej klasie musi być rzeczowe i obiektywnie ważne, aby dyrektor wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Ponieważ dzieci uczące się w jednej klasie mają taki sam plan lekcji i tych samych nauczycieli, w piśmie można podkreślić następujące korzyści płynące z tego rozwiązania:

  • organizacja wspólnych dojazdów do szkoły – istotne zwłaszcza w przypadku rodzin mieszkających daleko od placówki,
  • organizacja wspólnych powrotów ze szkoły – rodzice mogą wymieniać się tym obowiązkiem, co odciąża ich zarówno fizycznie, jak i ekonomicznie, 
  • wspólne przygotowywanie się do zajęć, do egzaminów, do konkursów,
  • nadrabianie zaległości w przypadku nieobecności jednego z uczniów w szkole,
  • wzajemne wsparcie w procesie adaptacji – istotne w przypadku dzieci rozpoczynających nowy etap edukacyjny w innym środowisku. 

Uzasadnienie podania o dzieci w jednej klasie może nawiązywać zatem do różnych kwestii, także tych związanych z dobrym samopoczuciem uczniów. Poczucie komfortu i bezpieczeństwa w towarzystwie znajomej osoby ma bowiem ogromne znaczenie dla rozwoju ucznia i jego funkcjonowania w klasie. Dziecko, które ma w grupie przyjaciela, jest z reguły bardziej pewne siebie i aktywne, a dzięki temu może efektywniej się uczyć. 

Czy dyrektor może nie zgodzić się na umieszczenie dzieci w jednej klasie?

Kierujący placówką nie ma obowiązku wyrażenia zgody na umieszczenie dzieci w jednej klasie. Warto mieć na uwadze, że przy podziałach na grupy zwykle obowiązują go ściśle określone zasady, dotyczące między innymi liczebności klas czy proporcji między liczbą dziewcząt i chłopców w grupie.

Aby umieścić dzieci w jednej klasie, dyrektor musi przenieść inne dziecko, by stworzyć w ten sposób miejsce dla wnioskodawcy. Jak łatwo się domyślić, nie podejmie on takiej decyzji bezpodstawnie, dlatego wiele zależy od uzasadnienia prośby przez rodziców. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie dzieci w jednej klasie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)