Podanie o zastępstwo koleżeńskie – wzór

17,00 

Zastępstwo koleżeńskie nie jest rozwiązaniem przewidzianym przez przepisy Karty Nauczyciela lub Kodeks pracy. Stosuje się je w tych szkołach, w których zezwala na to kierujący placówką. Jak przygotować podanie o zastępstwo koleżeńskie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można złożyć podanie o zastępstwo koleżeńskie?

Termin zastępstwa koleżeńskiego nie został uregulowany żadnymi przepisami. Rozwiązanie to stosuje się tylko wtedy, kiedy zezwala na to dyrektor placówki. Zastępstwo koleżeńskie wykorzystuje się w sytuacji, gdy nauczyciel nie dysponuje już żadnym urlopem, ale musi załatwić pilne prywatne sprawy i potrzebuje kilku godzin lub jednego dnia wolnego.

Zastępstwo tego typu polega na oddaniu przysługi – jeden nauczyciel zastępuje drugiego nieodpłatnie, na ustalonych zasadach, a następnie dochodzi do wymiany tej przysługi w określonym czasie. Dzięki takiej uprzejmości koledzy lub koleżanki z pracy mogą pomóc sobie nawzajem w trudnych sytuacjach, np. gdy nauczyciel musi zabrać dziecko do lekarza lub gdy chce wziąć udział w nieplanowanym wydarzeniu.

Zasady udzielania zgody na zastępstwa koleżeńskie powinny zostać określone w regulaminie, który opisuje między innymi przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy. Co istotne, zastępstwo koleżeńskie nie wlicza się do czasu pracy pracownika, dlatego w przypadku ewentualnego wypadku nie będzie on traktowany jako wypadek w pracy.

Jak napisać podanie o zastępstwo koleżeńskie?

Przykładowe podanie o zastępstwo koleżeńskie należy adresować do dyrektora szkoły. Pismo powinno zawierać przede wszystkim:

  • dane nauczycieli – zastępującego i zastępowanego,
  • datę i godziny zastępstwa. 

Dokument warto także uzasadnić, wyjaśniając, dlaczego nauczyciel potrzebuje zastępstwa. Do przygotowania pisma można użyć gotowego wzoru podania o zastępstwo koleżeńskie. Podpowiada on, jakie elementy powinny znaleźć się we wniosku nauczyciela. 

Zastępstwo koleżeńskie a zastępstwo doraźne

Pisma z prośbą o zgodę na zastępstwo koleżeńskie nie należy mylić z innym, pozornie podobnym rozwiązaniem – mianowicie z zastępstwem doraźnym. Pierwszy rodzaj zastępstwa funkcjonuje wyłącznie na podstawie „dobrej woli” dyrektora, który może, ale nie musi wyrażać zgody na takie przysługi między pedagogami.

Zastępstwo doraźne jest nieodpłatne i nieuregulowane przepisami, dlatego opiera się w głównej mierze na zaufaniu i dobrych stosunkach między nauczycielami. Za zastępstwo pedagog nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, dlatego rozliczenie odbywa się poprzez wymianę przysługi – kolejne zastępstwo koleżeńskie.

Tymczasem zastępstwo doraźne stosuje się w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela, spowodowanej na przykład wypadkiem w drodze do pracy czy ciężką, szybko postępującą chorobą. W takiej sytuacji to dyrektor podejmuje decyzję o organizacji zastępstwa dla nauczyciela, co ma na celu zapewnienie prawidłowej organizacji pracy szkoły.

Zgodnie z przepisami, kierujący placówką przydziela doraźne zastępstwa w drodze polecenia służbowego. Nauczyciel nie może więc odmówić wykonania takiego polecenia, chyba że jest ono sprzeczne z przepisami prawa lub stosunkiem pracy. Co więcej, zastępstwo doraźne jest odpłatne. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o zastępstwo koleżeńskie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)