Podanie o ocenę pracy nauczyciela – wzór

17,00 

Ustaleniem oceny pracy nauczyciela zajmuje się dyrektor szkoły, który takiej oceny dokonuje zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek uprawnionego podmiotu. Podanie o ocenę pracy nauczyciela może złożyć: sam nauczyciel, rada szkoły, rada rodziców, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru podania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać podanie o ocenę pracy nauczyciela?

Pismo w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela można przygotować nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia ustalenia ostatniej oceny pracy dla danego pedagoga. Do sporządzenia dokumentu warto użyć sprawdzonego wzoru podania o ocenę pracy nauczyciela. Pismo uwzględnia między innymi:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane nauczyciela, 
 • uzasadnienie podania,
 • podpis wnioskodawcy.

Jeśli chodzi o uzasadnienie podania o ocenę pracy nauczyciela, to w tej części pisma wystarczy odwołać się do faktu, że od daty ustalenia poprzedniej oceny pracy pedagoga minęło już 12 miesięcy (wymóg prawny). 

Jak przebiega ustalenie oceny pracy nauczyciela?

Przykładowe podanie o ocenę pracy nauczyciela adresowane do dyrektora szkoły powinno prowadzić do wszczęcia procedury ustalenia oceny pracy pedagoga. Procedurę tę opisują przepisy Karty nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Zgodnie z tymi przepisami, dyrektor ma 3 miesiące na ustalenie oceny pracy nauczyciela, licząc od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Kierujący placówką powinien w tym czasie zasięgnąć (obowiązkowo) opinii rady rodziców na temat pracy nauczyciela, a w przypadku pedagoga odbywającego przygotowanie do pracy w zawodzie – również opinii mentora.

Na opinie obu podmiotów dyrektor czeka 14 dni. Brak opinii nie wstrzymuje całej procedury, natomiast ich treść nie musi wpływać na ocenę pracy nauczyciela. Warto pamiętać również, że od ustalonej oceny pracy pedagog może odwołać się w terminie 14 dni. 

Jakie kryteria stosuje się przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela?

Zanim podmiot uprawniony złoży pismo w sprawie oceny pracy nauczyciela, powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi sposobu ustalania takiej oceny. Wspomniane rozporządzenie zawiera bowiem nie tylko zasady regulujące całą procedurę, ale również kryteria oceny pracy nauczyciela – obowiązkowe i dodatkowe.

Kryteria obowiązkowe stosowane są w całości, natomiast spośród kryteriów dodatkowych wybiera się dwa: jedno wskazane przez dyrektora, drugie przez nauczyciela. Wśród kryteriów oceny pracy nauczyciela warto wymienić przede wszystkim:

 • poprawność metodyczną i merytoryczną prowadzonych zajęć,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • znajomość i realizację praw dziecka,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka,
 • współpracę z innymi nauczycielami,
 • współpracę z rodzicami uczniów,
 • zaangażowanie w doskonalenie zawodowe,
 • wspieranie ucznia w jego rozwoju. 

Ocena pracy nauczyciela ustalana jest na podstawie punktów, które dyrektor przyznaje pedagogowi za realizację poszczególnych kryteriów. Może to być ocena: negatywna, dobra, bardzo dobra lub wyróżniająca.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podanie o ocenę pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)