Przykładowe wnioski do dalszej pracy w Szkole

17,00 

Wnioski do dalszej pracy w szkole to wnioski do dalszej pracy z uczniami i rodzicami. Przygotowując taki dokument, należy uwzględnić w nim refleksje na temat postępów uczniów, a także osiągnięć samych nauczycieli. Na tej podstawie określa się dalszy kierunek pracy w szkole.

Zapraszamy do zakupu przykładowych wniosków do dalszej pracy w Szkole, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czego dotyczą wnioski do dalszej pracy w szkole?

Przykładowe wnioski do dalszej pracy w szkole stanowią wynik obserwacji i analiz, dotyczących zarówno pracy nauczycieli – jej efektów – jak i działań oraz postępów uczniów. Z reguły wnioski do dalszej pracy w szkole odnoszą się do takich aspektów pracy placówki jak:

 • stosowane metody nauczania i ich efektywność, 
 • współpraca z rodzicami,
 • osiągnięcia edukacyjne uczniów,
 • cele na przyszłość. 

Zasadniczo, wnioski do dalszej pracy w szkole mają pozwolić placówce doskonalić jakość kształcenia poprzez wskazanie tych obszarów jej działalności, w zakresie których trzeba dążyć do dalszego rozwoju i doskonalenia, co dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, czyli procesu uczenia się oraz nauczania.

Jak sformułować wnioski do dalszej pracy w szkole?

Do opracowania wniosków podsumowujących pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły można użyć sprawdzonego wzoru przykładowych wniosków do dalszej pracy w szkole. Uwzględnia on między innymi takie plany działań, jak:

 • wzmacnianie motywacji u uczniów,
 • realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • indywidualizowanie pracy z uczniami słabszymi i uzdolnionymi,
 • monitorowanie postępów uczniów,
 • stosowanie większej ilości metod aktywizujących,
 • wzmacnianie pozytywnych postaw u uczniów,
 • włączanie rodziców do planowania rozwoju uczniów,
 • przeprowadzanie pogadanek z uczniami,
 • pomaganie uczniom w radzeniu sobie z agresją,
 • uświadamianie uczniom zagrożeń, np. związanych z zażywaniem narkotyków,
 • przeprowadzanie pogadanek, 
 • wzmacnianie współpracy z rodzicami.

Wnioski do dalszej pracy w szkole a wnioski z nadzoru pedagogicznego

Wśród wniosków do dalszej pracy w szkole można wyszczególnić między innymi wnioski w wewnętrznej ewaluacji, a także z obserwacji zajęć czy uroczystości szkolnych. Szeroki zakres wniosków dotyczy także nadzoru pedagogicznego. Przykładowe wnioski w tym zakresie to między innymi:

 • walka z roszczeniowością uczniów,
 • kontynuacja pracy nad rozwojem społecznym ucznia,
 • wdrażanie programów promujących ekologię,
 • wzrost aktywności szkoły na poziomie społeczności lokalnej, np. udział w imprezach kulturalnych, 
 • ponoszenie wśród uczniów świadomości na temat procedur obowiązujących w szkole,
 • dbanie o zachowanie właściwych relacji między uczniem a nauczycielem czy nauczycielem a rodzicem,
 • praca nad zmniejszeniem przemocy,
 • nagradzanie postaw pozytywnych,
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, itd.

Wnioski można sformułować także na podstawie analizy wyników egzaminów. Wśród zaleceń w tym zakresie najczęściej wymienia się:

 • przeprowadzenie egzaminów próbnych na wcześniejszym etapie edukacji,
 • prowadzenie większej ilości egzaminów wewnętrznych,
 • udział w maturach próbnych,
 • ćwiczenia z zakresu rozwiązywania zadań maturalnych, 
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych, czytania ze zrozumieniem.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowe wnioski do dalszej pracy w Szkole”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)