Wnioski do dalszej pracy z uczniami – przykłady

17,00 

Wnioski do dalszej pracy z uczniami stanowią narzędzie doskonalenia procesu nauczania i uczenia się. Są sporządzane na podstawie obserwacji, a także oceny i analizy postępów dzieci. Celem ich przygotowania jest z kolei opracowanie dobrego planu wsparcia rozwoju uczniów.

Zapraszamy do zakupu przykładowych wniosków do pracy z uczniami, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przygotować wnioski do dalszej pracy z uczniami?

Do przygotowania wniosków na kolejny etap pracy nauczyciel może użyć sprawdzonego wzoru wniosków do dalszej pracy z uczniami. Dokument pomaga podsumować podejmowane przez nauczycieli działania oraz ocenić ich efektywność. Na jego podstawie można – w ramach autorefleksji – wskazać największe sukcesy i porażki, a także opracować plan pracy na przyszłość.

Każda szkoła powinna dążyć do podwyższania jakości nauczania, zatem wnioski do dalszej pracy z uczniami muszą być zbiorem wskazówek, które pozwolą kontynuować proces nauczania tak, aby był on jak najkorzystniejszy dla uczniów. Jeśli wnioski opracowywane są po raz pierwszy, warto oprzeć je na przykładowych wnioskach do dalszej pracy z uczniami.

Uwzględniają one między innymi:

 • opis indywidualnych potrzeb uczniów,
 • ocenę postępów uczniów,
 • stosowane metody nauczania,
 • cele rozwojowe,
 • plan wsparcia rodziców. 

Wnioski do dalszej pracy służą przygotowaniu planu wspierania uczniów w ich rozwoju, co jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Warto pamiętać przy tym, że wnioski muszą być konkretne, aby faktycznie pomagały pedagogom doskonalić proces nauczania i uczenia się uczniów.

Co należy uwzględnić we wnioskach do dalszej pracy z uczniami?

Przykładowe wnioski do dalszej pracy z uczniami dotyczą w szczególności uczniów słabszych, z różnymi problemami i ograniczeniami, a także uczniów uzdolnionych. Przygotowując dokument tego typu – nauczyciel może posiłkować się przykładami i wzorami, ale powinien pamiętać również o konieczności uwzględnienia wśród wniosków informacji na temat:

 • zachowania ucznia, 
 • postępów ucznia, 
 • indywidualnych potrzeb ucznia,
 • zainteresowań ucznia,
 • przygotowania ucznia do egzaminów,
 • ocen ucznia. 

Wnioski powinny informować o tym, jak uczeń radzi sobie z przyswajaniem wiedzy i wykonywaniem poleceń nauczyciela. Należy uwzględnić w nich także odpowiedzi na takie pytania jak:

 • czy uczeń jest zaangażowany w lekcje, 
 • czy uczeń jest odpowiedzialny,
 • czy uczeń współpracuje z innymi,
 • czy uczeń ma szczególne zdolności,
 • czy jest zainteresowany matematyką, naukami przyrodniczymi, itd. 

Na podstawie poprawnie sformułowanych wniosków nauczyciel powinien być w stanie opracować strategię nauki, dzięki której uczeń osiągnie sukces edukacyjny.

Jakie mogą być przykładowe wnioski do dalszej pracy z uczniami?

Przykładowe wnioski do dalszej pracy z uczniami mogą odnosić się nie tylko do metod pracy z dziećmi, ale także do współpracy między nauczycielami, nauczycielami a rodzicami czy szkołą a innymi placówkami, na przykład poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Wśród wniosków, które najczęściej pojawiają się w takich dokumentach, można wymienić:

 • poprawę przepływu informacji między nauczycielami,
 • kontynuowanie współpracy z rodzicami,
 • wzmacnianie współpracy z rodzicami,
 • podtrzymywanie współpracy z instytucjami, z poradnią PP,
 • kontynuowanie działań w zakresie terapii dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wnioski do dalszej pracy z uczniami – przykłady”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)