Skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki – wzór

17,00 

Skierowanie na badania lekarskie dla pracownika przygotowuje jego przełożony. Pracodawca nie może dopuścić osoby zatrudnionej do pracy bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Skierowanie na badania dla sprzątaczki sporządza dyrektor szkoły. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skierowania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakich badań profilaktycznych może dotyczyć skierowanie od pracodawcy?

Pracodawca przygotowuje skierowanie na badania lekarskie dla pracownika nie tylko przed dopuszczeniem go do pracy po raz pierwszy. Przełożony ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom – na własny koszt – profilaktyczną opiekę lekarską, w ramach której osoby zatrudnione podlegają następującym badaniom:

  • badania wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy lub przenoszonych na inne stanowisko,
  • badania okresowe,
  • badania kontrolne – w przypadku niezdolności do pracy, która trwa dłużej niż 30 dni.

Jak napisać skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki?

Zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w przykładowym skierowaniu na badania lekarskie dla sprzątaczki, został określony w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dokument musi zawierać co najmniej:

  • określenie stanowiska pracy, na którym wskazana osoba ma zostać zatrudniona lub już jest zatrudniona,
  • określenie rodzaju badań, jakie mają zostać wykonane,
  • opis warunków pracy, czyli informacje o czynnikach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia wraz z podaniem wielkości narażenia na te czynniki, a także aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych.

Skierowanie można przygotować na podstawie uniwersalnego wzoru skierowania na badania lekarskie dla sprzątaczki. Warto pamiętać, aby w treści dokumentu określić rodzaj pracy pracownika i wyliczyć wykonywane przez niego czynności, a także opisać czas i sposób ich wykonywania. W skierowaniu ujmuje się jednak tylko te czynności, które mogą mieć znaczenie dla lekarza i mogą wpłynąć na wynik badania. 

Jak wygląda przykładowe skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki?

Jak zostało wspomniane, w przykładowym skierowaniu na badania lekarskie dla sprzątaczki ujmuje się zakres czynności pracownika zatrudnionego na danym stanowisku z uwzględnieniem tych obowiązków, których wykonywanie może być dla danej osoby szkodliwe.

Skierowanie musi wskazywać zatem, jakie są potencjalnie szkodliwe czynniki na oznaczonym stanowisku pracy. W przypadku pracy sprzątaczki mogą to być między innymi takie czynniki jak:

  • praca na wysokości do 3 metrów – np. ścieranie kurzu z szaf,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • narażenie na działanie substancji chemicznych, np. detergentów (należy wymienić stosowane w szkole substancje chemiczne oraz wskazać przybliżony okres dziennego narażenia pracownika na działanie tych środków),
  • praca związana z dużym wysiłkiem fizycznym, np. ręczny transport ciężkich przedmiotów. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skierowanie na badania lekarskie dla sprzątaczki – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)