Skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia – wzór

17,00 

Pracodawca ma prawo skierować pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia. Jest to rozwiązanie, które pozwala mu uniknąć konieczności wypłacania danej osobie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Skierowanie zobowiązuje pracownika do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skierowania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kto decyduje o wykorzystaniu urlopu w okresie wypowiedzenia?

Pracownik jest objęty okresem wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy poprzez jej wypowiedzenie, a długość takiego okresu uzależniona jest od stażu pracy pracownika. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy:

“W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.”

Oznacza to, że to pracodawca decyduje o tym, czy udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Jeśli przygotuje przykładowe skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia, będzie to dla niego zobowiązujące – pracownik nie może odmówić wykorzystania urlopu w wyznaczonym przez pracodawcę terminie.

W praktyce pracodawca często korzysta ze swojego przywileju, ponieważ praca pracownika w okresie wypowiedzenia zwykle nie jest niezbędna, a niekiedy bywa wręcz kłopotliwa.

Poza tym, udzielając pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia, pracodawca oszczędza – nie musi wypłacać mu ekwiwalentu w formie pieniężnej lub wypłaca taki ekwiwalent w mniejszej kwocie (jeśli pracownik wykorzysta, choć część urlopu).

Czy pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy?

Jeśli pracownik nabył prawo do urlopu podczas zatrudnienia, kwestie związane z tym uprawnieniem muszą zostać rozwiązane do momentu ustania stosunku pracy – bez względu na to, w jakim trybie rozwiązano umowę. Oznacza to, że jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu do końca okresu wypowiedzenia, pracodawca będzie musiał wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopu.

Decyzję w sprawie podejmuje jednak sam pracodawca. Może on wypełnić przykładowy wzór skierowania pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia, a wtedy pracownik zobowiązany zostanie do wykorzystania takiego urlopu w wyznaczonym terminie.

W przypadku, gdyby nie zdążył on wykorzystać całego urlopu w okresie wypowiedzenia, za niewykorzystaną część urlopu pracodawca musiałby wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Pracownik nie może żądać od pracodawcy ani udzielenia urlopu, ani wypłaty ekwiwalentu – jest to niezależna decyzja pracodawcy. 

Urlop w okresie wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie

Skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia nie zawsze jest możliwe. Jeśli podwładny w okresie wypowiedzenia zachoruje i otrzyma zwolnienie lekarskie, jego urlop wypoczynkowy zostanie przerwany.

Pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia chorobowego, natomiast za dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca będzie musiał wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

Ekwiwalent ten oblicza się na podstawie dobowej stawki wynagrodzenia za każdy dzień urlopu wypoczynkowego, mnożąc go przez liczbę dni niewykorzystanego przez pracownika urlopu.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)