Wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela – wzór

17,00 

Urlop uzupełniający przysługuje nauczycielowi w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w części lub w całości, pod pewnymi warunkami. Urlop ten może mieć wymiar nawet do 8 tygodni. O udzielenie urlopu nauczyciel wnioskuje do dyrektora placówki zatrudniającej.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest urlop uzupełniający nauczyciela?

Przykładowy wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela bazuje na treści art. 66 karty nauczyciela. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w części lub w całości w okresie ferii szkolnych nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego.

Warunkiem przydzielenia urlopu uzupełniającego jest niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego z powodu niezdolności do pracy wywołanej:

 • chorobą,
 • odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
 • urlopem macierzyńskim,
 • urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopem ojcowskim, 
 • urlopem rodzicielskim,
 • urlopem dla poratowania zdrowia,
 • odbywaniem ćwiczeń wojskowych,
 • krótkotrwałym przeszkoleniem wojskowym. 

Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela?

Urlop uzupełniający przyznawany jest na wniosek pedagoga, zaadresowany do dyrektora szkoły. Pismo można przygotować, stosując wzór wniosku o urlop uzupełniający nauczyciela. Dokument nie wymaga uzasadnienia, ale należy powołać się w nim na odpowiednie przepisy. Wniosek musi zawierać:

 • dane nauczyciela,
 • określenie wymiaru urlopu,
 • proponowany termin wykorzystania urlopu (data rozpoczęcia i zakończenia).

Co istotne, nauczyciel nie może wykorzystać przysługującego mu urlopu w pojedynczych dniach wolnego, chyba że przysługuje mu jedynie kilka dni urlopu uzupełniającego. Poza tym urlopu można udzielić dopiero po zakończeniu wakacji/ferii, czyli w trakcie roku szkolnego. Z wnioskiem nauczyciel ma prawo wystąpić w okresie do 3 lat – po tym czasie przedawniają się roszczenia pracownicze. 

Jak udziela się urlopu uzupełniającego?

W odpowiedzi na wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela dyrektor powinien udzielić pedagogowi należnego urlopu, uwzględniając jego żądania oraz organizację pracy w szkole. Należy wiedzieć, że tydzień urlopu uzupełniającego to 7 dni, w co wlicza się też weekendy i święta.

Nauczyciel może rozpocząć urlop uzupełniający dopiero po powrocie do pracy lub po zakończeniu ferii. Dyrektor ma prawo udzielić urlopu uzupełniającego w częściach. Należy pamiętać jednak, że nauczyciel – na podstawie kodeksu pracy – dysponuje prawem do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

Urlop uzupełniający powinien zostać wykorzystany przez nauczyciela w naturze. Pedagog, który pozostaje w zatrudnieniu, nie może domagać się świadczenia pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Dopiero w sytuacji, kiedy doszłoby do niewykorzystania urlopu z powodu rozwiązania stosunku pracy, nauczyciel powinien otrzymać ekwiwalent za urlop.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, urlopu uzupełniającego należy udzielić pracownikowi do 30. września następującego po roku, za który nabył on prawo do urlopu uzupełniającego.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o urlop uzupełniający nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)