Zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia – wzór

17,00 

Nawet pracownik, którego stosunek pracy został rozwiązany, ma prawo wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Jeśli pracodawca nie chce wypłacać mu ekwiwalentu za niewykorzystaną część urlopu, może zobowiązać go do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia. Jak przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy pracownik musi wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia?

Pracownik, który złoży wypowiedzenie umowy o pracę oraz pracownik, z którym umowę rozwiąże jego pracodawca, zachowują prawo do wykorzystania należnego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten pracownik może wykorzystać w obowiązującym go okresie wypowiedzenia.

Jeśli podwładny nie odbierze urlopu w naturze, przełożony będzie musiał wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Należy wiedzieć jednak, że decyzja w tym zakresie nie należy do pracownika, lecz do pracodawcy. To przełożony decyduje o tym, w jakiej formie udzieli pracownikowi urlopu. Zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia „zmusza” pracownika do skorzystania z tego rozwiązania.

Sytuacja tego typu ma miejsce stosunkowo często, ponieważ:

  • konieczność wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego to dla pracodawcy dodatkowy koszt,
  • świadczenie pracy przez pracownika zwolnionego w okresie wypowiedzenia rzadko jest konieczne, a niekiedy bywa wręcz niewskazane (jeśli strony rozwiązały umowę w złej atmosferze).

Jak powinno wyglądać zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia?

Przykładowe zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia powinno przyjmować formę pisemną. Dokument może dotyczyć udzielenia urlopu zaległego w całości lub w części. Można też uwzględnić w nim bieżący urlop wypoczynkowy, w wymiarze proporcjonalnym do czasu przepracowanego przez pracownika w danym zakładzie pracy.

Jeśli okres wypowiedzenia jest zbyt krótki, konieczne będzie dodatkowo wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystaną część urlopu. Pismo można przygotować, stosując wzór zobowiązania do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia.

Dokument zawiera między innymi określenie wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu oraz proponowaną datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Co ważne, pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika na wyznaczenie mu terminu wykorzystania urlopu zaległego/bieżącego. 

Wniosek pracownika o urlop w okresie wypowiedzenia

Pracownik może złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, ale wniosek ten nie jest wiążący dla pracodawcy. Przełożony może odrzucić taką prośbę lub zaproponować pracownikowi inny termin wykorzystania urlopu.

Jeśli jednak w związku z taką decyzją pracownik nie zdąży wykorzystać urlopu, pracodawca będzie musiał wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Warto wspomnieć przy tym, że podwładny ma prawo złożyć wniosek o urlop bezpłatny w okresie wypowiedzenia.

Pracodawca nie może odrzucić takiego wniosku ze względu na niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że pracownik może udać się na urlop bezpłatny, nie wykorzystując urlopu wypoczynkowego, i otrzymać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zobowiązanie do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)