Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający? gotowy wzór

17,00 

Urlop uzupełniający przysługuje nauczycielowi, który nie wykorzystał w całości urlopu wypoczynkowego. Wymiar takiego urlopu to 8 tygodni. Kiedy nauczyciel ma prawo do urlopu uzupełniającego?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest urlop uzupełniający?

Urlop uzupełniający nauczyciela może trwać do 8 tygodni. Jego długość liczy się w tygodniach, czyli wraz z dniami wolnymi od pracy. Z takiego urlopu nauczyciel może skorzystać w jednej lub kilku częściach, przy czym należy pamiętać, że zasadniczo ma on prawo do nieprzerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Dokładny wymiar urlopu uzupełniającego jest zależny od wykorzystanego już przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego. Nie zawsze będzie to zatem maksymalne 8 tygodni.

Wymiar przysługującego urlopu uzupełniającego jest więc różnicą między przysługującym nauczycielowi urlopem wypoczynkowym a wykorzystanym już okresem urlopu wypoczynkowego. Urlopu uzupełniającego udziela się w trakcie roku szkolnego.

Przysługującego nauczycielowi urlopu uzupełniającego nie należy mylić z urlopem uzupełniającym, który przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami KP, pracownik, który nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego, może skorzystać z urlopu uzupełniającego, między innymi wtedy, gdy:

 • upłynął 10-letni okres pracy pracownika,
 • w trakcie zatrudnienia pracownik ukończył szkołę, co uprawnia go do zaliczenia danego okresu nauki do stażu pracy.

Kiedy nauczyciel może złożyć wniosek o urlop uzupełniający?

Przykładowy wniosek o urlop uzupełniający może złożyć nauczyciel, który spełnia określone kryteria. Najważniejsze z nich dotyczą zatrudnienia w placówce, w której organizacji pracy przewidziane są ferie szkolne.

Nauczyciel pracujący w takiej szkole ma prawo do urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania ferii oraz w okresie, który pokrywa się z czasem ich trwania. Wniosek o udzielenie urlopu uzupełniającego może złożyć pedagog, który nie skorzystał z tego przywileju – w części lub w całości – ponieważ:

 • był niezdolny do pracy z powodu choroby,
 • korzystał z urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
 • korzystał z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia,
 • odbywał ćwiczenia wojskowe,
 • odbywał krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe,
 • przebywał w odosobnieniu w związku z chorobą zakaźną.

Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający?

Nauczyciel uprawniony do urlopu uzupełniającego wniosek w sprawie jego udzielenia składa do dyrektora zatrudniającego na piśmie. Dokument może przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o urlop uzupełniający, który zawiera:

 • datę sporządzenia wniosku,
 • dane nauczyciela,
 • informacje o podstawie prawnej,
 • proponowany termin udzielenia urlopu uzupełniającego,
 • podpis nauczyciela.

Należy pamiętać, że wniosek można złożyć najwcześniej po zakończeniu ferii letnich lub zimowych. Natomiast ostateczny termin na wniesienie takiego pisma wynosi 3 lata, co wiąże się z terminem przedawnienia roszczenia (na podstawie przepisów Kodeksu pracy roszczenia pracownicze przedawniają się po upływie 3 lat). Nauczyciel powinien pamiętać także, że urlopu uzupełniającego nie może wykorzystać w formie pojedynczych dni wolnego, chyba że przysługuje mu jedynie kilka dni takiego urlopu.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jak napisać wniosek o urlop uzupełniający? gotowy wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)