Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela – wzór

17,00 

Nauczyciel odbiera zaległy urlop wypoczynkowy tak samo, jak każdy inny pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracuje on w placówce feryjnej, czy nieferyjnej. Ostateczny termin na wykorzystanie zaległego urlopu to 30 września. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku o zaległy urlop wypoczynkowy, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi?

Długość urlopu przysługującego nauczycielowi zależna jest od tego, w jakiej placówce został zatrudniony. Jeśli pedagog pracuje w placówce nieferyjnej, ma prawo do urlopu w wymiarze 35 dni roboczych. Urlop ten może zostać podzielony na części, przy czym jedna z nich powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

Natomiast nauczyciel pracujący w placówce feryjnej ma prawo do urlopu w wymiarze równym okresowi trwania ferii letnich i zimowych. Pracownik szkoły feryjnej powinien uzyskać co najmniej 4 tygodnie nieprzerwanego urlopu. Warto wiedzieć, że w trakcie wakacji i ferii nauczyciel może zostać zobowiązany do realizacji następujących czynności:

 • do przeprowadzania egzaminów,
 • do wykonywania prac związanych z zakończeniem roku szkolnego lub przygotowaniem nowego roku szkolnego,
 • do opracowywania szkolnego zestawu programów,
 • do uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Zadania te mogą zająć nauczycielowi łącznie nie więcej niż 7 dni. 

Jak napisać wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela?

Przykładowy wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela powinien zostać zaadresowany do dyrektora, czyli do przełożonego. Dokument musi zawierać:

 • dane nauczyciela,
 • dane dyrektora,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • proponowany termin udzielenia urlopu,
 • podpis nauczyciela.

Pismo można przygotować korzystając z naszego wzoru wniosku o zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela. Warto pamiętać, że uwzględniony we wniosku proponowany termin urlopu nie jest dla dyrektora zobowiązujący. To kierujący placówką decyduje o tym, kiedy udzieli nauczycielowi urlopu.

Czy dyrektor musi wyrazić zgodę na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego nauczyciela?

Nawet najlepiej opracowany wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela nie gwarantuje, że dyrektor rozpatrzy taką prośbę pozytywnie. Kierujący placówką musi zapewnić bowiem prawidłowy tok pracy szkoły, dlatego w przypadku braków kadrowych może nie mieć takiej możliwości.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy rozliczany jest w formie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Wysokość takiego ekwiwalentu równa się wysokości wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za każdy dzień urlopu.

Pracownikowi dyrektor wypłaca zatem dodatkowo kwotę równą iloczynowi dni niewykorzystanego urlopu i stawki ekwiwalentu za jeden dzień urlopu. Zasadniczo, ekwiwalent pieniężny za urlop powinien zostać wypłacony jedynie w przypadku, kiedy nauczyciel nie może wykorzystać urlopu zaległego z przyczyn zdrowotnych lub osobistych. Ekwiwalent przysługuje, gdy:

 • dochodzi do rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy,
 • nauczyciel zostaje powołany do zasadniczej służby wojskowej,
 • nauczyciel zostaje powołany do okresowej służby wojskowej lub długotrwałego przeszkolenia wojskowego.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)