Wniosek do Dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia – wzór

17,00 

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom, którzy spełniają określone warunki. Z rozwiązania tego może skorzystać osoba, która złożyła odpowiedni wniosek w tej sprawie do dyrektora, a następnie poparła go zaświadczeniem lekarskim. Co ważne, wniosek musi przyjmować formę pisemną.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest urlop dla poratowania zdrowia?

Jak sama nazwa wskazuje urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel może wykorzystać w sytuacji, kiedy problemy zdrowotne nie pozwalają mu pracować – gdy musi podjąć leczenie lub potrzebuje czasu na regenerację. Urlop tego typu jest urlopem płatnym, udzielanym na wniosek zainteresowanego. Może trwać maksymalnie 3 lata, ale jednorazowo jeden rok.

Oznacza to, że jeden nauczyciel ma prawo wnieść wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia więcej niż jeden raz. Jeśli nauczyciel przebywa na urlopie więcej niż 30 dni, jest zobowiązany do poddawania się regularnym badaniom lekarskim.

Kto może złożyć wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia?

Przykładowy wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia musi przyjmować formę pisemną. Dokument może złożyć nauczyciel, który spełnia określone kryteria. Pierwsze z nich to fakt przepracowania nieprzerwanie co najmniej 7 lat w danej szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Należy pamiętać przy tym, że okres ten uznaje się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy. Do okresu pracy wlicza się także dni urlopu chorobowego i dni urlopu innego niż urlop wypoczynkowy (o ile ich łączny okres nie przekraczał 6 miesięcy).

Poza tym warto pamiętać, że aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel musi być zatrudniony na pełen etat przynajmniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku o przejście na urlop.

Jak napisać wniosek do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia?

Do przygotowania pisemnego wniosku o urlop nauczyciel może użyć sprawdzonego wzoru wniosku do dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia. Podstawą prawną pisma jest art. 73 ust. 10a ustawy z 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela. Należy pamiętać jednak, że wniosek o udzielenie urlopu jest tak naprawdę wnioskiem o skierowanie na badania.

Aby przejść na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel potrzebuje bowiem orzeczenia od lekarza przeprowadzającego badania medycyny pracy. Orzeczenie powinno wskazywać na potrzebę udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Uzasadnieniem takiej potrzeby może być natomiast:

  • choroba zagrażająca wystąpieniem choroby zawodowej,
  • choroba, która rozwinęła się w wyniku oddziaływania czynników środowiska pracy nauczyciela lub sposobu wykonywania pracy przez nauczyciela,
  • potrzeba odbycia rehabilitacji uzdrowiskowej lub odbycia leczenia uzdrowiskowego.

Decyzja lekarza medycyny pracy podejmowana jest na podstawie dotychczasowej historii leczenia, badań i konsultacji. Podstawą wniosku o urlop dla poratowania zdrowia może być nie tylko choroba zawodowa, ale także depresja. W takim przypadku nauczyciel potrzebuje także zaświadczenia od psychiatry.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek do Dyrektora o urlop dla poratowania zdrowia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)