Wniosek o oddelegowanie nauczyciela – wzór

17,00 

Oddelegowanie nauczyciela do pracy w innej szkole pozwala rozwiązać tymczasowy problem braków kadrowych. Wniosek o oddelegowanie nauczyciela sporządza dyrektor tej placówki, która potrzebuje pomocy na przykład w ramach prowadzonych egzaminów, organizowanych wycieczek, szkoleń czy konferencji. Oddelegowanie nauczyciela ma charakter krótkotrwały.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można sporządzić wniosek o oddelegowanie nauczyciela?

Przepisy nie przewidują możliwości czasowego oddelegowania nauczyciela do pracy na rzecz innego pracodawcy – w innej szkole. Dają natomiast możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Inaczej wygląda sprawa przykładowego wniosku o oddelegowanie nauczyciela w celu wykonania konkretnego zadania, czyli na przykład do pracy w roli członka komisji egzaminacyjnej lub w roli opiekuna wycieczki szkolnej. Nauczycielowi, który jest delegowany do pracy w innej szkole na krótki okres, udziela się zwolnienia od pracy.

Jest to zwolnienie płatne na takich samych zasadach jak urlop wypoczynkowy. Poza tym, jeśli delegacja dotyczy wykonania zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy nauczyciela, pracownikowi należy się zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. 

Jak napisać wniosek o oddelegowanie nauczyciela?

Do przygotowania pisma w sprawie oddelegowania nauczyciela do pracy w innej szkole dyrektor może użyć uniwersalnego wzoru wniosku o oddelegowanie nauczyciela. Dokument uwzględnia szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym:

  • dane nauczyciela, którego dotyczy,
  • oznaczenie celu oddelegowania pedagoga,
  • oznaczenie okresu oddelegowania,
  • oznaczenie wymiaru etatu/liczby godzin oddelegowania nauczyciela,
  • dane placówki, do której nauczyciel ma zostać oddelegowany. 

Przykładowy wniosek o oddelegowanie nauczyciela powinien zawierać też dane i podpis dyrektora placówki, w której pedagog ma realizować wskazane zadania przez czas określony. 

Czy potrzebna jest zgoda nauczyciela na oddelegowanie do innej szkoły?

W stosunku do nauczycieli nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, które pozwalają pracodawcy oddelegować pracownika do innej pracy na okres 3 miesięcy bez jego zgody. Nauczyciel musi każdorazowo wyrażać zgodę na delegację lub przeniesienie. Bez takiej zgody oddelegowanie jest niedopuszczalne.

Przepisy Karty nauczyciela nie przewidują możliwości delegowania pedagogów do pracy w innych szkołach z prostej przyczyny – wiąże się to ze zmianą pracodawcy i koniecznością przystosowania się do innych warunków nauczania.

Jeśli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania, dopuszczalnym rozwiązaniem jest przeniesienie pedagoga do pracy w innej szkole, w tej samej lub w innej miejscowości, na to samo lub inne stanowisko, ale jedynie za zgodą lub z inicjatywy samego nauczyciela.

W przypadku, kiedy nauczyciel przenoszony jest „z urzędu”, szkoła ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie mieszkanie oraz zatrudnienie dla małżonka, jeśli ten również jest nauczycielem. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o oddelegowanie nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)