Wniosek o urlop opiekuńczy 5 dni – wzór

17,00 

Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Celem przyznania takiego urlopu jest sprawowanie osobistej opieki, bądź zapewnienie wsparcia osobie, która jest członkiem rodziny pracownika lub mieszka z nim w tym samym gospodarstwie domowym. Jak napisać wniosek o urlop opiekuńczy?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest urlop opiekuńczy?

Urlop opiekuńczy został wprowadzony w kwietniu 2023 roku. Jest to kolejny rodzaj urlopu, który zwiększa zakres uprawnień pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z treścią art. 1731 KP, pracownik ma prawo do 5-dni urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie, która jest jego członkiem rodziny lub która zamieszkuje z nim w tym samym gospodarstwie domowym, a wymaga takiej opieki/wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlop można wziąć na: syna, córkę, matkę, ojca, małżonka. Dni wolne przyznawane są na wniosek pracownika. Urlopu opiekuńczego nie należy mylić z innym nowym urlopem wprowadzonym w ostatnim czasie do kodeksu pracy. Mowa tutaj o urlopie z powodu działania siły wyższej. Jest to zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych wypadkiem lub chorobą.

W okresie takiego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia za pracę. Pracodawca musi rozpatrzyć pozytywnie wniosek o taki urlop pod warunkiem, że pracownik złoży go w odpowiednim terminie – najpóźniej w dniu wykorzystania zwolnienia.

Czy pracodawca musi udzielić urlopu opiekuńczego?

Zasadniczo, pracodawca nie powinien odmówić pracownikowi urlopu opiekuńczego, jeśli ten złoży wniosek o urlop w odpowiednim terminie. Przełożony nie może również żądać przedstawienia przez pracownika dokumentacji medycznej osoby, której wniosek dotyczy.

Warto wspomnieć, że urlop opiekuńczy można odebrać jednorazowo w wymiarze 5 dni lub w częściach. Urlopu udziela się w dniach pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. Należy wiedzieć, że urlop opiekuńczy jest bezpłatny. Okres urlopu wlicza się jednak do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jak napisać wniosek o urlop opiekuńczy 5 dni?

Przykładowy wniosek o urlop opiekuńczy 5 dni musi zostać przygotowany w formie pisemnej – papierowej lub elektronicznej. Należy wnieść go nie później niż na jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem urlopu. We wniosku pracownik musi uwzględnić – poza własnymi danymi osobowymi – przede wszystkim:

  • dane osoby, która wymaga opieki lub wsparcia,
  • przyczynę konieczności zapewnienia wskazanej osobie opieki lub wsparcia,
  • stopień pokrewieństwa wskazanej osoby z pracownikiem lub adres zamieszkania osoby niebędącej członkiem rodziny pracownika. 

Do przygotowania dokumentu można użyć sprawdzonego wzoru wniosku o urlop opiekuńczy 5 dni. Pismo uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, czym ułatwia przygotowanie wymaganego wniosku. Wystarczy wypełnić je odpowiednimi informacjami.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o urlop opiekuńczy 5 dni – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)