Wniosek o zaświadczenie o studiowaniu – wzór

17,00 

Pismo z prośbą o wydanie zaświadczenia o studiowaniu student lub doktorant powinien kierować do pracowników odpowiedniego dziekanatu. Dokument można otrzymać nawet od ręki, zależnie od aktualnej liczby wpływających wniosków w takiej sprawie. Jak przygotować podanie o zaświadczenie o studiowaniu?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Po co wydaje się zaświadczenie o studiowaniu?

Zaświadczenie o studiowaniu jest dokumentem potwierdzającym fakt posiadania statusu studenta, czyli pobierania nauki na uczelni. Pismo to okazuje się niezbędne w wielu okolicznościach. Student może okazać je między innymi w:

 • banku – ubiegając się o kredyt studencki,
 • w ZUS/KRUS – w związku z rentą,
 • w MOPS/GOPS – ubiegając się o świadczenia socjalne lub inną pomoc socjalną,
 • w zakładzie pracy – jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, ma prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • w innym dziekanacie na innej uczelni – jeśli studiuje dwa kierunki i chce ubiegać się o IOS. 

Zaświadczenie o studiowaniu zastępuje także zagubioną legitymację studencką na czas wyrobienia nowego dokumentu. Może więc uprawniać do zniżek i ulgowych przejazdów komunikacją publiczną. 

Jak napisać wniosek o zaświadczenie o studiowaniu?

Podanie o zaświadczenie o studiowaniu student składa w dziekanacie, odpowiednim ze względu na kierunek, jaki studiuje. Z pismem można wystąpić w każdym czasie, zarówno na początku roku akademickiego, jak i w trakcie semestru. Pismo powinno zawierać między innymi:

 • dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe studenta, czyli także kierunek i rok studiów,
 • oznaczenie celu wydania dokumentu,
 • podpis studenta. 

Do przygotowania takiego podania można użyć sprawdzonego i uniwersalnego wzoru wniosku o zaświadczenie o studiowaniu. Dokument wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami, a następnie złożyć w dziekanacie – osobiście, listownie, drogą elektroniczną. W piśmie warto zaznaczyć także, jak student pragnie odebrać gotowe zaświadczenie.

Jak wydaje się zaświadczenie o studiowaniu?

Jak zostało wspomniane, przykładowy wniosek o zaświadczenie o studiowaniu powinien zawierać między innymi oznaczenie celu wydania takiego dokumentu przez uczelnię. Zaświadczenie zawsze określa bowiem, na jaki cel zostało sporządzone. Zawiera również datę, dzięki której można ustalić, czy dokument jest aktualny. Pozostałe niezbędne elementy pisma to:

 • dane studenta – takie jak we wniosku,
 • dane uczelni,
 • podpis i pieczątka pracownika dziekanatu. 

Należy pamiętać, że w większości przypadków zaświadczenie, które student chce przedstawić, na przykład w ZUS czy w MOPS, musi być dokumentem wydanym nie wcześniej niż na miesiąc przed terminem złożenia pozostałych wniosków w danej sprawie.

W przeciwnym razie trudno będzie uznać je za aktualne – organ może przypuszczać, że student już nie uczy się na danej uczelni. Poza tym, zaświadczenia wydanego na potrzeby banku czy pracodawcy nie można wykorzystać już w innym celu, czyli na przykład do złożenia w ZUS. Konieczne jest wystąpienie o nowy dokument z określonym w jego treści przeznaczeniem. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o zaświadczenie o studiowaniu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)