Zaświadczenie o studiowaniu – wzór

17,00 

Zaświadczenie o studiowaniu to dokument, który uczelnia wydaje na wniosek zainteresowanego – studenta lub doktoranta. Pismo potwierdza fakt posiadania statusu studenta przez osobę, której dotyczy. Jak uzyskać zaświadczenie o studiowaniu i jak powinien wyglądać taki dokument?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru zaświadczenia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Po co wydaje się zaświadczenie o studiowaniu?

Zaświadczenia dotyczące studiowania na konkretnej uczelni wydawane są przez pracowników dziekanatu. Student może potrzebować takiego pisma w różnych celach, najczęściej tych związanych ze sprawami socjalnymi lub zawodowymi.

Jeśli ktoś chce uzyskać zaświadczenie o studiowaniu, musi przygotować odpowiedni wniosek w tej sprawie – w formie pisemnej. Konieczne jest także określenie celu wydania dokumentu. Zaświadczenie może zaś okazać się niezbędne w przypadku:

 • spraw socjalnych, np. w celu uzyskania świadczenia socjalnego z ośrodka pomocy społecznej nie tylko przez studenta, ale także przez jego rodzinę (rodziców),
 • spraw edukacyjnych, np. gdy student uczy się także na innej uczelni i chce ubiegać się o IOS,
 • spraw zawodowych, np. gdy student jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia i powinien zostać zwolniony z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • spraw finansowych, np. gdy student ubiega się o kredyt studencki,
 • spraw alimentacyjnych, np. gdy student ubiega się o alimenty na osobę dorosłą, która kontynuuje naukę,
 • spraw rentowych, czyli na potrzeby ZUS lub KRUS.

Należy pamiętać, że przykładowe zaświadczenie o studiowaniu zawsze zawiera datę wydania dokumentu oraz cel wydania dokumentu. Jeśli więc student wnioskuje o zaświadczenie dla różnych podmiotów, musi uzyskać odrębne dokumenty. ZUS, KRUS czy bank nie przyjmą pisma:

 • nieaktualnego – wydanego wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem innych dokumentów,
 • przeznaczonego na inny cel.

Jak wygląda zaświadczenie o studiowaniu?

Zaświadczenie o studiowaniu to prosty dokument o formalnym charakterze. Pismo zawiera:

 • datę wydania,
 • dane studenta,
 • dane uczelni,
 • informacje o kierunku, trybie, roku kształcenia,
 • informacje o celu wydania dokumentu,
 • podpis pracownika dziekanatu,
 • pieczątkę. 

Tak przygotowany dokument uczelnia może wydać studentowi w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Pismo najczęściej odbierane jest osobiście w dziekanacie, jednak student może otrzymać je także listownie lub – w przypadku dokumentu elektronicznego – mailowo.

Do przygotowania zaświadczenia można użyć uniwersalnego wzoru zaświadczenia o studiowaniu w formacie A4. Po wydrukowaniu pismo trzeba podpisać i opatrzyć pieczęcią. 

Jak otrzymać zaświadczenie o studiowaniu?

Jak zostało wspomniane, o zaświadczenie o studiowaniu student musi ubiegać się samodzielnie. Powinien przygotować w tym celu wniosek, w którym uwzględni:

 • swoje dane osobowe i identyfikacyjne, a także kontaktowe (uzyska informację, kiedy pismo będzie gotowe),
 • oznaczenie celu wydania dokumentu. 

Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie. Pismo z prośbą o jego sporządzenie można wnieść osobiście w dziekanacie lub wystąpić o nie drogą mailową – zależnie od praktyki danej uczelni.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu nie przekracza zazwyczaj 7 dni. Dziekanat powinien przekazać pismo w takiej formie, jaką zastrzegł w swoim wniosku sam student, czyli osobiście, listownie lub elektronicznie (skan).

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zaświadczenie o studiowaniu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)