Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela – wzór

17,00 

Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela uzyskuje z Krajowego Rejestru Karnego dyrektor zatrudniający lub kandydat aplikujący do pracy w szkole. Od 2024 roku dokument obejmuje większy zakres przestępstw. Jak wypełnić wniosek o zaświadczenie dotyczące niekaralności?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru zaświadczenia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie przestępstwa uniemożliwiają pracę w charakterze nauczyciela?

Przykładowe zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela stanowi dowód na to, że zatrudnione w szkole osoby są sprawdzone i godne zaufania. Zaświadczenia nie otrzyma nauczyciel, który dopuścił się przestępstwa przeciwko dziecku, na przykład przemocy fizycznej lub psychicznej czy molestowania.

Również inne przestępstwa wykluczają możliwość świadczenia pracy w szkole. To między innymi przestępstwa finansowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a nawet umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymóg niekaralności dotyczy zarówno nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak i nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji. W placówce oświatowej może pracować jedynie pedagog, który był skazany wyrokiem nieprawomocnym, ewentualnie za przestępstwo nieumyślne lub objęte warunkowym umorzeniem postępowania.

Jakie znaczenie ma zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela?

Zaświadczenie o niekaralności jest jednym z kluczowych dokumentów, jakie przedstawia nauczyciel w procesie rekrutacji. Bez takiego zaświadczenia nie można przyjąć pedagoga do pracy w szkole. Dokument gwarantuje rodzicom i uczniom, że w placówce nie pracuje nikt o przeszłości kryminalnej.

To pozwala zaś budować większe zaufanie do szkoły czy przedszkola. W niektórych placówkach zaświadczenie o niekaralności uzyskuje się nawet co kilka lat, aby wciąż było ono aktualne. 

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela?

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niekaralności występuje najczęściej dyrektor, który ma do tego prawo jak każdy inny pracodawca. Pismo w tej sprawie należy adresować do KRK, czyli Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek składa się z 13 podpunktów, które dotyczą między innymi danych osobowych pracownika.

Aby ułatwić sobie przygotowanie tego pisma, warto sięgnąć po wypełniony wzór wniosku o zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela. W dokumencie określa się postępowanie, którego dotyczy potrzeba pozyskania takich informacji.

Należy wiedzieć bowiem, że pracodawca może zasięgnąć informacji z KRK tylko w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika lub w celu ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska przez danego nauczyciela. We wniosku należy wskazać rodzaj danych, jakie chce pozyskać dyrektor poprzez zaznaczenie odpowiedniej kartoteki. Do wyboru mamy:

  • kartotekę karną,
  • kartotekę nieletnich,
  • kartotekę osób pozbawionych wolności,
  • kartotekę osób poszukiwanych listem gończym.

Procedura uzyskania zaświadczenia obejmuje kilka kroków, tj.:

  • złożenie wniosku, np. online,
  • dokonanie płatności (opłata za wniosek),
  • otrzymanie zaświadczenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, np. drogą mailową lub pocztą tradycyjną. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)