Zaświadczenie zamiast świadectwa pracy – wzór

17,00 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy po rozwiązaniu stosunku pracy – za porozumieniem czy za wypowiedzeniem. Świadectwo pracy dokumentuje staż pracy, tak samo jak inne dokumenty, w tym zaświadczenie od pracodawcy. Jak przygotować zaświadczenie zamiast świadectwa pracy?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru pisma, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak powinno wyglądać zaświadczenie zamiast świadectwa pracy?

Przepisy nie regulują zakresu informacji, jaki powinien pojawić się w zaświadczeniu wydawanym zamiast świadectwa pracy. Przełożony może posiłkować się jednak sprawdzonym wzorem zaświadczenia zamiast świadectwa pracy. Dokument zawiera następujące elementy formalne:

 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • informację o okresie zatrudnienia: data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy,
 • informację o wymiarze czasu pracy, czyli etacie,
 • informację o zajmowanym stanowisku. 

Kiedy zaświadczenie zastępuje świadectwo pracy, musi zawierać informacje o dacie nawiązania stosunku pracy i dacie jego wygaśnięcia. Warto pamiętać bowiem, że pracodawca może wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu pracownika również w trakcie trwania takiego zatrudnienia, np. na potrzeby procedury rekrutacji dziecka pracownika do przedszkola/żłobka.

W takim przypadku zaświadczenie będzie wyglądało nieco inaczej. Szczególny przykład stanowi też zaświadczenie o zatrudnieniu do banku – dokument zawiera zwykle dodatkowo informację o wysokości wynagrodzenia pracownika. 

Jak można udokumentować staż pracy?

Pracownik może dokumentować swój staż pracy na wiele sposobów, nie tylko za pomocą świadectwa pracy. Przepisy przewidują możliwość wykazania okresu świadczenia pracy za pomocą:

 • zaświadczenia pracodawcy,
 • legitymacji służbowej,
 • legitymacji ubezpieczeniowej,
 • wpisu w dowodzie osobistym,
 • umowy o pracę,
 • pism kierowanych przez zakład pracy do pracownika w okresie zatrudnienia.

Na podstawie takich dokumentów można wywnioskować, kiedy pracownik świadczył pracę na rzecz danego pracodawcy. W idealnych warunkach dowodem na świadczenie pracy pozostaje świadectwo pracy lub przykładowe zaświadczenie zamiast świadectwa pracy, jednak w przypadku braku takich dokumentów staż pracy może potwierdzać także wyrok sądowy.

Jakie informacje zawiera świadectwo pracy?

Zakres informacji, jakie uwzględnia się w świadectwie pracy, określają przepisy kodeksu pracy. Na tej podstawie można ustalić, że świadectwo powinno zawierać informacje o:

 • okresie zatrudnienia,
 • wymiarze czasu pracy,
 • rodzaju wykonywanej pracy,
 • pełnionych funkcjach,
 • zajmowanych stanowiskach,
 • sposobie rozwiązania umowy o pracę – z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie umowy,
 • otrzymaniu odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, jeśli pracodawca zakończył umowę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
 • urlopach wykorzystanych przez pracownika, w tym o urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym. 

Podobny zakres informacji należy uwzględnić także w zaświadczeniu wydanym zamiast świadectwa pracy. Na żądanie pracownika, pracodawca może umieścić w tych dokumentach również informację o wysokości wynagrodzenia.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zaświadczenie zamiast świadectwa pracy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)