Skierowanie na gimnastykę korekcyjną – wzór

17,00 

Dziecko może brać udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej na wniosek rodziców, poparty skierowaniem od lekarza rodzinnego, pediatry lub ortopedy. Warto pamiętać, że takie zajęcia organizuje się dla uczniów z wadami postawy, np. ze skrzywieniem kręgosłupa. Skierowanie od lekarza powinno zawierać jednak opis rodzaju rozpoznanej wady.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru skierowania na gimnastykę korekcyjną, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jaka jest podstawa prawna kierowania dzieci na gimnastykę korekcyjną?

Podstawą prawną przykładowego skierowania na gimnastykę korekcyjną będzie każdorazowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, a także 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Wskazane akty prawne określają zakres i organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi objętymi obowiązkiem szkolnym, a także nad młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych – w wieku do 19 lat.

Przepisy informują między innymi o profilaktycznych badaniach lekarskich, które mają prowadzić do zakwalifikowania uczniów do zajęć wychowania fizycznego i odpowiednich programów rehabilitacyjnych.

Jak powinno wyglądać skierowanie na gimnastykę korekcyjną?

Do opracowania skierowania na gimnastykę korekcyjną lekarz pediatra lub ortopeda może wykorzystać uniwersalny wzór skierowania na gimnastykę korekcyjną.

Warto wspomnieć przy tym, że zgodnie z przepisami skierowanie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który odpowiada za współpracę ze szkołą – placówka nie powinna więc wymagać skierowania do lekarza specjalisty. Z drugiej jednak strony, zajęcia mogą zostać zorganizowane także na podstawie skierowania od ortopedy.

Dokument powinien zawierać natomiast:

  • opis wykrytej wady postawy,
  • kwalifikację do grup na zajęciach wychowania fizycznego,
  • informacje na temat stanu układu ruchu dziecka,
  • zalecenia dotyczące zajęć wychowania fizycznego.

Wskazaniami do uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej są:

  • wady kolan, np. kolana szpotawe, koślawe,
  • wady stóp, np. stopa szpotawa, płaskostopie poprzeczne/podłużne, stopa płasko-koślawa,
  • wady kręgosłupa, np. plecy okrągłe, okrągło-wklęsłe, skrzywienie boczne.

Czy szkoła musi organizować gimnastykę korekcyjną?

W obecnym stanie prawnym szkoły mają obowiązek organizowania zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Podstawą jest tutaj Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego zajęcia o charakterze terapeutyczno-wychowawczym (zajęcia rewalidacyjne) powinny być organizowane na wszystkich etapach edukacyjnych. Jak czytamy:

“W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy […]”

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Skierowanie na gimnastykę korekcyjną – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)