Sprawozdanie z pracy Biblioteki Szkolnej – wzór

17,00 

Biblioteka szkolna ma przed sobą wiele zadań, w tym między innymi gromadzenie zbiorów czy rozwijanie czytelnictwa w placówce. Po zakończeniu danego etapu działalności, nauczyciel bibliotekarz sporządza sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej. Taki dokument powinien odnosić się do realizacji podstawowych obowiązków biblioteki na dany rok.  

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania z pracy Biblioteki Szkolnej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie zadania ma biblioteka szkolna?

Zadaniem biblioteki szkolnej jest realizacja programów nauczania i wychowania, a także edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży. Biblioteka bierze też udział w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Do jej głównych zadań należą:

 • udostępnianie książek i innych materiałów,
 • tworzenie warunków do poszukiwania informacji z różnych źródeł,
 • rozbudzanie, rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
 • pogłębianie, wyrabianie nawyku czytania,
 • organizowanie różnych działań rozwijających wrażliwość społeczną i kulturową,
 • gromadzenie podręczników,
 • gromadzenie i udostępnianie aktów prawa wewnątrzszkolnego.

Co uwzględnia się w sprawozdaniu z pracy biblioteki szkolnej?

Jak zostało wspomniane, przykładowe sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej to podsumowanie działań podjętych przez bibliotekarzy w ramach ich podstawowych obowiązków. Dodatkowo, w dokumencie ujmuje się też opis inicjatyw, które mają na celu propagowanie czytelnictwa.

W ramach realizacji podstawowych zadań biblioteki sprawozdanie może opisywać takie czynności jak:

 • przygotowywanie kart bibliotecznych,
 • aktualizacja wykazu lektur,
 • nadawanie numerów inwentarzowych zbiorom,
 • selekcję książek, podręczników, 
 • prowadzenie rejestru przybytków i ubytków,
 • przekazywanie informacji o czytelnictwie (wychowawcom klas),
 • kontrolowanie zwrotów wypożyczonych pozycji,
 • pozyskiwanie nowych książek,
 • dbanie o porządek i estetyczny wystrój w bibliotece.

Do opracowania dokumentu można użyć wzoru sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej. Pismo odnosi się także do działań, które promują czytelnictwo. Najczęściej są to takie inicjatywy jak:

 • prowadzenie rankingu czytelnictwa, 
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 • organizacja spotkań autorskich,
 • prowadzenie akcji czytelniczych,
 • organizacja kiermaszy na rzecz biblioteki,
 • obchody świąt związanych z czytelnictwem,
 • organizacja wycieczek do innych bibliotek, itd.

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej?

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej powinno zawierać zarówno listę zrealizowanych zadań i podjętych inicjatyw, jak i istotne statystyki. Dotyczą one

 • liczby odwiedzin biblioteki przez uczniów i nauczycieli,
 • liczbę wypożyczonych książek i innych pozycji,
 • średnią ilość wypożyczeń na czytelnika. 

Podsumowaniem sprawozdania powinny być zaś zalecenia na przyszłość, na przykład pozyskanie nowych książek, uświadomienie uczniom wartości książek czy podejmowanie kolejnych działań zachęcających do czytelnictwa. W dokumencie można uwzględnić też działania już zaplanowane na kolejny rok. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sprawozdanie z pracy Biblioteki Szkolnej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)